LPG
19.98
Distance driven
9,593 mi
Total filled up
2,182.40 L
Fuelings
128
Gasoline
N/A
Distance driven
N/A
Total filled up
N/A
Fuelings
21

20.51  UK MPG
10.20 L
46 mi
£4.00
20.96  UK MPG
21.90 L
101 mi
£8.60
23.43  UK MPG
17.85 L
92 mi
£7.00
Maintenance & Care - Others
£46.93
Оригинално време: 30.04.2019 г., 10:17:35 ч.Оригинална категория: Rims Alignment Изправяне на джанти 3бр. + баланс 4бр.
Maintenance & Care - Others
£46.93
Оригинално време: 30.04.2019 г., 10:17:35 ч.Оригинална категория: Rims Alignment Изправяне на джанти 3бр. + баланс 4бр.
15.63  UK MPG
21.82 L
75 mi
£8.66
Maintenance & Care - Others
£21.33
Оригинално време: 24.04.2019 г., 12:45:47 ч.Оригинална категория: Wheel Alignment Регулаж преден мост 30лв. + раздвижване 20лв.
Maintenance & Care - Others
£21.33
Оригинално време: 24.04.2019 г., 12:45:47 ч.Оригинална категория: Wheel Alignment Регулаж преден мост 30лв. + раздвижване 20лв.
Maintenance & Care - Others
£34.13
Оригинално време: 22.04.2019 г., 22:11:39 ч.Оригинална категория: Suspension System Десен шарнир и лява биалетка
Maintenance & Care - Others
£34.13
Оригинално време: 22.04.2019 г., 22:11:39 ч.Оригинална категория: Suspension System Десен шарнир и лява биалетка
18.33  UK MPG
19.60 L
79 mi
£7.27
16.85  UK MPG
20.51 L
76 mi
£7.44
28.87  UK MPG
9.92 L
63 mi
£3.81
19.24  UK MPG
21.98 L
93 mi
£8.91
8.40 L
181 mi
£8.26
Maintenance & Care - Others
£106.65
Оригинално време: 5.04.2019 г., 16:46:52 ч.Оригинална категория: Exhaust System
Maintenance & Care - Others
£106.65
Оригинално време: 5.04.2019 г., 16:46:52 ч.Оригинална категория: Exhaust System
19.46  UK MPG
20.56 L
88 mi
£8.60
22.23  UK MPG
15.75 L
77 mi
£6.31
9.57 L
419 mi
£8.25
21.64  UK MPG
19.96 L
95 mi
£7.83
18.99  UK MPG
19.87 L
83 mi
£7.80
16.98  UK MPG
20.34 L
76 mi
£7.81
18.26  UK MPG
21.91 L
88 mi
£8.13
Insurances, Taxes & Other fees - Others
£92.14
Оригинално време: 5.02.2019 г., 16:57:06 ч. 88 Compulsory Insurance 128 Full Insurance
Showing 51-75 of 213 items.
Fuel cost per mi
N/A
Total cost per mi
£0.19
Total cost
£6,120.20
Entries
213
Category Cost % of total
Fuel £1,132.62 18.51%
Maintenance & Care £4,525.45 73.94%
Insurances, Taxes & Other fees £462.13 7.55%
LPG
19.98
Distance driven
9,593 mi
Total filled up
2,182.40 L
Fuelings
128
Gasoline
N/A
Distance driven
N/A
Total filled up
N/A
Fuelings
21