LPG
19.98
Distance driven
9,593 mi
Total filled up
2,182.40 L
Fuelings
128
Gasoline
N/A
Distance driven
N/A
Total filled up
N/A
Fuelings
21

18.83  UK MPG
7.97 L
33 mi
£3.38
26.36  UK MPG
7.42 L
43 mi
£3.28
23.64  UK MPG
9.04 L
47 mi
£3.17
24.46  UK MPG
7.43 L
40 mi
£3.16
13.82  UK MPG
8.55 L
26 mi
£3.11
17.38  UK MPG
7.33 L
28 mi
£3.05
22.11  UK MPG
6.99 L
34 mi
£2.94
23.00  UK MPG
7.12 L
36 mi
£2.93
Insurances, Taxes & Other fees - Others
£2.01
Оригинално време: 1.06.2019 г., 21:20:26 ч.Оригинална категория: Tolls
Insurances, Taxes & Other fees - Others
£2.01
Оригинално време: 25.05.2019 г., 6:54:17 ч.Оригинална категория: Tolls
Insurances, Taxes & Other fees - Others
£2.01
Оригинално време: 1.06.2019 г., 21:20:26 ч.Оригинална категория: Tolls
Insurances, Taxes & Other fees - Others
£2.01
Оригинално време: 25.05.2019 г., 6:54:17 ч.Оригинална категория: Tolls
32.34  UK MPG
3.37 L
24 mi
£1.34
Showing 201-213 of 213 items.
Fuel cost per mi
N/A
Total cost per mi
£0.20
Total cost
£6,280.63
Entries
213
Category Cost % of total
Fuel £1,162.31 18.51%
Maintenance & Care £4,644.08 73.94%
Insurances, Taxes & Other fees £474.24 7.55%
LPG
19.98
Distance driven
9,593 mi
Total filled up
2,182.40 L
Fuelings
128
Gasoline
N/A
Distance driven
N/A
Total filled up
N/A
Fuelings
21