LPG
36.87
Distance driven
5,357 mi
Total filled up
660.66 L
Fuelings
50

32.57  UK MPG
16.04 L
115 mi
£6.58
39.10  UK MPG
17.99 L
155 mi
£7.14
26.23  UK MPG
10.23 L
59 mi
£4.11
36.37  UK MPG
13.67 L
109 mi
£5.46
31.77  UK MPG
12.36 L
86 mi
£5.07
37.87  UK MPG
13.95 L
116 mi
£5.72
37.80  UK MPG
16.44 L
137 mi
£6.60
36.22  UK MPG
12.01 L
96 mi
£4.77
37.85  UK MPG
15.67 L
130 mi
£5.74
38.04  UK MPG
13.59 L
114 mi
£5.16
26.14  UK MPG
9.19 L
53 mi
£3.41
34.23  UK MPG
17.91 L
135 mi
£6.56
38.35  UK MPG
15.54 L
131 mi
£5.62
31.88  UK MPG
11.34 L
80 mi
£4.05
35.67  UK MPG
9.74 L
76 mi
£3.48
Maintenance & Care - Braking pads
£26.48
ремонт спирачки
33.55  UK MPG
13.30 L
98 mi
£4.46
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
£15.45
Застраховка ГО
31.75  UK MPG
11.65 L
81 mi
£3.86
33.84  UK MPG
11.94 L
89 mi
£4.00
45.25  UK MPG
19.79 L
197 mi
£6.46
Maintenance & Care - Others
£44.13
рециклиране на стартер + смяна жило на газта
33.77  UK MPG
12.13 L
90 mi
£5.78
35.22  UK MPG
15.48 L
120 mi
£5.02
36.23  UK MPG
15.60 L
124 mi
£5.57
Showing 1-25 of 59 items.
Fuel cost per mi
£0.05
Total cost per mi
£0.09
Total cost
£493.99
Entries
59
Category Cost % of total
Fuel £273.34 55.33%
Maintenance & Care £165.49 33.50%
Insurances, Taxes & Other fees £55.16 11.17%
LPG
36.87
Distance driven
5,357 mi
Total filled up
660.66 L
Fuelings
50