Gasoline
41.50
Distance driven
7,576 mi
Total filled up
829.91 L
Fuelings
54

49.63  UK MPG
16.58 L
181 mi
£14.89
47.43  UK MPG
20.80 L
217 mi
£20.57
2 зареждания: - 12.05 - 18.08
52.24  UK MPG
18.10 L
208 mi
£16.09
top-up за зимата
40.08  UK MPG
4.31 L
38 mi
£3.99
43.78  UK MPG
15.37 L
148 mi
£12.83
44.64  UK MPG
14.46 L
142 mi
£12.07
53.23  UK MPG
15.80 L
185 mi
£14.98
41.51  UK MPG
15.77 L
144 mi
£14.52
Maintenance & Care - Oils
£46.27
Масло Кастрол + маслен филтър (мотобум)
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
£48.99
ГО със зелена карта (Армеец)
43.69  UK MPG
14.88 L
143 mi
£13.23
33.47  UK MPG
24.18 L
178 mi
£21.51
2 зареждания
38.33  UK MPG
18.50 L
156 mi
£16.87
35.22  UK MPG
19.49 L
151 mi
£17.77
33.08  UK MPG
18.14 L
132 mi
£16.54
39.84  UK MPG
18.94 L
166 mi
£17.27
Maintenance & Care - Oils
£66.23
- масло - Bardahl XTC C60 4T 15W50 - масл.филтър - Vesrah SF-4005 - пране въздушен - почистване на мотора - труд
32.03  UK MPG
18.17 L
128 mi
£16.57
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
£33.11
ГО Армеец
29.84  UK MPG
8.38 L
55 mi
£7.79
39.25  UK MPG
18.07 L
156 mi
£16.39
40.78  UK MPG
12.15 L
109 mi
£12.40
47.35  UK MPG
14.69 L
153 mi
£15.39
43.45  UK MPG
11.09 L
106 mi
£11.57
40.05  UK MPG
16.80 L
148 mi
£17.60
Showing 1-25 of 72 items.
Fuel cost per mi
£0.12
Total cost per mi
£0.46
Total cost
£3,470.59
Entries
72
Category Cost % of total
Fuel £919.31 26.49%
Initial purchase £1,723.75 49.67%
Maintenance & Care £621.59 17.91%
Insurances, Taxes & Other fees £205.94 5.93%
Gasoline
41.50
Distance driven
7,576 mi
Total filled up
829.91 L
Fuelings
54
Driving Style Consumption Distance Quantity
Normal 41.50 UK MPG 7,576 mi 829.91 L
Routes Consumption Distance Quantity
Motorway 47.95 UK MPG 310 mi 29.39 L
Urban 41.98 UK MPG 252 mi 27.29 L
Country roads 46.46 UK MPG 916 mi 89.64 L
Extras Consumption Distance Quantity
Second passenger 45.19 UK MPG 1,636 mi 164.57 L
Extra luggage 47.53 UK MPG 869 mi 83.11 L