Diesel
45.37
Distance driven
75,023 mi
Total filled up
7,517.97 L
Fuelings
307
51.30  UK MPG
44.75 L
159 mi
£46.57
EFIX Diesel Romepetrol София нормален трафик (Н+Ц)
21.99 L
594 mi
£22.68
EFIX Diesel Rompeltro София-Равда-София (2 човека с малко багаж, Н+Ц, 120 км/ч)
37.79  UK MPG
6.13 L
51 mi
£7.36
OMV Maxxmotion Diesel - София (нормален трафик, Н+Ц)
47.96  UK MPG
49.37 L
216 mi
£50.92
EFIX Diesel Rompetrol: София - нормален трафик (Н+Ц)
22.40 L
232 mi
£23.31
EFIX Disel Rompetro - София-Градешница-София (4 човека с малко багаж, Н+Ц), София (нормален трафик, Н+Ц)
22.37 L
337 mi
£23.07
EFIX Diesel Rompetro - , Равда-София (2 човека с много багаж, Н+Ц), София (нормален трафик, Н+Ц)
8.59 L
298 mi
£9.34
OMV Diesel София-Равда (3 човека с много багаж, Н+Ц, 120 км/ч), Равда - в района (Н+Ц)
38.02  UK MPG
34.24 L
37 mi
£35.95
EFIX Diesel Rompetrol София - нормален трафик
21.49 L
429 mi
£22.87
EFIX Diesel Ромпетрол: Равда-София (2 човека с багаж, 140 км/ч, Н+Ц), София - нормален трафик
49.02  UK MPG
31.23 L
337 mi
£32.79
EFIX Diesel Rompetrol (Равда) София-Равда (3 човека с много багаж, Н+Ц, 120 км/ч) В района на Равда (Н+Ц)
44.96  UK MPG
15.33 L
152 mi
£16.03
EFIX Diesel Rompetrol София - нормален трафик (Н+Ц)
41.33  UK MPG
48.32 L
439 mi
£51.19
София-Сандански-София (4 човека без багаж, 130 км/ч, Н+Ц) София - Нормален трафик (Н+Ц)
44.95  UK MPG
45.37 L
449 mi
£48.07
EFIX Diesel Rompetrol Равда-Бургас-София (4 човека с много багаж, Н+Ц, ), Нормален трафик София - Н+Ц
55.33  UK MPG
34.97 L
426 mi
£36.23
EFIX Diesel Rompetrol Ravda - София-Равда (2 човка с багаж, 110 км/ч, Н+Ц), Равда-Бургас-Равда (2 пъти, 3 човека без багаж), В района на Равда.
45.17  UK MPG
36.40 L
362 mi
£37.71
EFIX Diesel Rompetrol - Равда-София (2 човека с много багаж, 120 км/ч, Н+Ц), София - нормален трафик
49.80  UK MPG
30.52 L
334 mi
£30.90
Rompetrol EFIX Diesel София-Равда (2 човека с малко багаж, много силен вятър), Равда-Бургас-Равда (2 човека без багаж), В района на Равда
38.35  UK MPG
14.51 L
122 mi
£14.63
Rompetrol EFIX Diesel София- слаб трафик, София-Петрохан-София (2 човека за вода)
62.13  UK MPG
41.47 L
567 mi
£41.61
Нямам никаква представа!
48.56  UK MPG
12.45 L
133 mi
£13.31
EFIX Diesel Rompetrol София - слаб трафик
44.46  UK MPG
50.76 L
496 mi
£54.64
София-Бистрилица-София (2 човека с много багаж) София-Сандански-София (2 човека с малко багаж, Н+Ц) С-фоя - Нормален трафик
46.50  UK MPG
46.90 L
480 mi
£51.44
EFIX Diesel Rompetrol София-Сандански-София (2 човека без багаж, Н+Ц), София - нормален трафик
52.15  UK MPG
47.99 L
551 mi
£51.30
OMV Diesel Равда-София (2 овека с много багаж, 110 км/ч, Н+Ц), София-Бистрилица-София (2 човека с малко багаж, Н+Ц), София - слаб трафик (Н+Ц)
48.17  UK MPG
31.55 L
334 mi
£32.84
EFIX Diesel Rompetrol - София-Равда(4 човека с багаж, 130 км/ч), Равда-Бургас-Равда (1 човек без багаж)
44.90  UK MPG
42.59 L
421 mi
£43.73
EFIX Diesel Rompetrol - Равда-София (3 човека с багаж, 130 км/ч), София- нормален трафик, София-Перник-София (2 човека без багаж)
52.00  UK MPG
32.92 L
377 mi
£34.27
EFIX Diesel Rompetrol София-Равда (2 човека с много багаж, Н+Ц, 110 км/ч), Равда-Бургас-Равда (2 човека, Н+Ц) Равда в района.
Showing 1-25 of 307 items.