Gasoline
56.89
Distance driven
16,301 mi
Total filled up
1,302.70 L
Fuelings
32

43.20  UK MPG
47.28 L
449 mi
£38.01
15.67  UK MPG
52.46 L
181 mi
£41.95
68.37  UK MPG
27.64 L
416 mi
£21.86
26.71  UK MPG
46.96 L
276 mi
£37.14
21.04  UK MPG
31.41 L
145 mi
£26.21
50.71  UK MPG
74.09 L
826 mi
£64.33
193.33  UK MPG
24.27 L
1,032 mi
£21.84
56.03  UK MPG
55.56 L
685 mi
£50.96
235.01  UK MPG
9.52 L
492 mi
£8.73
41.62  UK MPG
40.93 L
375 mi
£39.33
21.02  UK MPG
21.64 L
100 mi
£21.84
72.25  UK MPG
21.66 L
344 mi
£21.86
47.72  UK MPG
42.92 L
450 mi
£43.69
55.55  UK MPG
62.70 L
766 mi
£65.56
0.14  UK MPG
20.09 L
1 mi
£21.85
66.68  UK MPG
20.08 L
295 mi
£21.84
Maintenance & Care - Oils
£56.98
маслен,въздушен,и салонен филтър масло и труд
154.18  UK MPG
20.08 L
681 mi
£21.84
206.04  UK MPG
22.32 L
1,012 mi
£21.84
38.35  UK MPG
41.84 L
353 mi
£43.69
53.32  UK MPG
21.19 L
249 mi
£21.85
36.65  UK MPG
25.90 L
209 mi
£21.84
190.59  UK MPG
26.59 L
1,115 mi
£21.84
23.73  UK MPG
45.12 L
235 mi
£47.71
179.81  UK MPG
47.13 L
1,864 mi
£50.65
Showing 1-25 of 33 items.
Fuel cost per mi
£0.08
Total cost per mi
£0.09
Total cost
£1,401.11
Entries
33
Category Cost % of total
Fuel £1,344.13 95.93%
Maintenance & Care £56.98 4.07%
Gasoline
56.89
Distance driven
16,301 mi
Total filled up
1,302.70 L
Fuelings
32