LPG
36.87
Distance driven
5,357 mi
Total filled up
660.66 L
Fuelings
50

32.57  UK MPG
16.04 L
115 mi
£6.85
39.10  UK MPG
17.99 L
155 mi
£7.44
26.23  UK MPG
10.23 L
59 mi
£4.28
36.37  UK MPG
13.67 L
109 mi
£5.69
31.77  UK MPG
12.36 L
86 mi
£5.28
37.87  UK MPG
13.95 L
116 mi
£5.96
37.80  UK MPG
16.44 L
137 mi
£6.87
36.22  UK MPG
12.01 L
96 mi
£4.96
37.85  UK MPG
15.67 L
130 mi
£5.98
38.04  UK MPG
13.59 L
114 mi
£5.37
26.14  UK MPG
9.19 L
53 mi
£3.55
34.23  UK MPG
17.91 L
135 mi
£6.83
38.35  UK MPG
15.54 L
131 mi
£5.85
31.88  UK MPG
11.34 L
80 mi
£4.22
35.67  UK MPG
9.74 L
76 mi
£3.62
Maintenance & Care - Braking pads
£27.56
ремонт спирачки
33.55  UK MPG
13.30 L
98 mi
£4.64
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
£16.08
Застраховка ГО
31.75  UK MPG
11.65 L
81 mi
£4.01
33.84  UK MPG
11.94 L
89 mi
£4.17
45.25  UK MPG
19.79 L
197 mi
£6.72
Maintenance & Care - Others
£45.94
рециклиране на стартер + смяна жило на газта
33.77  UK MPG
12.13 L
90 mi
£6.02
35.22  UK MPG
15.48 L
120 mi
£5.23
36.23  UK MPG
15.60 L
124 mi
£5.80
Showing 1-25 of 59 items.
Fuel cost per mi
£0.05
Total cost per mi
£0.09
Total cost
£514.20
Entries
59
Category Cost % of total
Fuel £284.52 55.33%
Maintenance & Care £172.26 33.50%
Insurances, Taxes & Other fees £57.42 11.17%
LPG
36.87
Distance driven
5,357 mi
Total filled up
660.66 L
Fuelings
50