LPG
36.87
Distance driven
5,357 mi
Total filled up
660.66 L
Fuelings
50

32.57  UK MPG
16.04 L
115 mi
£6.96
39.10  UK MPG
17.99 L
155 mi
£7.56
26.23  UK MPG
10.23 L
59 mi
£4.34
36.37  UK MPG
13.67 L
109 mi
£5.78
31.77  UK MPG
12.36 L
86 mi
£5.36
37.87  UK MPG
13.95 L
116 mi
£6.05
37.80  UK MPG
16.44 L
137 mi
£6.98
36.22  UK MPG
12.01 L
96 mi
£5.04
37.85  UK MPG
15.67 L
130 mi
£6.07
38.04  UK MPG
13.59 L
114 mi
£5.46
26.14  UK MPG
9.19 L
53 mi
£3.60
34.23  UK MPG
17.91 L
135 mi
£6.94
38.35  UK MPG
15.54 L
131 mi
£5.95
31.88  UK MPG
11.34 L
80 mi
£4.28
35.67  UK MPG
9.74 L
76 mi
£3.68
Maintenance & Care - Braking pads
£28.00
ремонт спирачки
33.55  UK MPG
13.30 L
98 mi
£4.72
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
£16.33
Застраховка ГО
31.75  UK MPG
11.65 L
81 mi
£4.08
33.84  UK MPG
11.94 L
89 mi
£4.23
45.25  UK MPG
19.79 L
197 mi
£6.83
Maintenance & Care - Others
£46.67
рециклиране на стартер + смяна жило на газта
33.77  UK MPG
12.13 L
90 mi
£6.11
35.22  UK MPG
15.48 L
120 mi
£5.31
36.23  UK MPG
15.60 L
124 mi
£5.89
Showing 1-25 of 59 items.
Fuel cost per mi
£0.05
Total cost per mi
£0.10
Total cost
£522.42
Entries
59
Category Cost % of total
Fuel £289.07 55.33%
Maintenance & Care £175.01 33.50%
Insurances, Taxes & Other fees £58.34 11.17%
LPG
36.87
Distance driven
5,357 mi
Total filled up
660.66 L
Fuelings
50