Diesel
36.86
Distance driven
13,801 mi
Total filled up
1,702.11 L
Fuel cost per mi
£0.13
Total cost per mi
£0.81
Total cost
£11,287.27
Category Cost % of total
Fuel £1,814.49 16.08%
Initial purchase £5,458.73 48.36%
Maintenance & Care £3,934.22 34.86%
Insurances, Taxes & Other fees £79.83 0.71%
34.47
439 mi
57.94 L
Diesel
£59.04
Maintenance & Care - Tyres
£24.11
Смяна на гуми
32.98
452 mi
62.36 L
Diesel
£68.65
32.61
488 mi
68.09 L
Diesel +
£78.06
Maintenance & Care - Braking pads
£103.72
Спирачен апарат, накладки, спирачна течност. Ремонт теч на дюзи на фарове
38.07
478 mi
57.06 L
Diesel
£59.96
33.67
270 mi
36.41 L
Diesel
£35.94
36.36
472 mi
59.05 L
Diesel +
£66.08
Maintenance & Care - Car wash
£6.37
Maintenance & Care - Tyres
£90.98
Резервна гума
Maintenance & Care - Others
£36.39
зареждане с фреон
33.11
478 mi
65.70 L
Diesel
£65.75
35.10
510 mi
66.00 L
Diesel
£67.55
35.78
492 mi
62.53 L
Diesel
£62.86
32.76
450 mi
62.43 L
Diesel
£62.19
Maintenance & Care - Lights
£9.71
смяна на габаритна крушка
35.27
14 mi
54.68 L
Diesel
£54.47
512 mi
13.16 L
Diesel
£13.65
32.77
440 mi
61.03 L
Diesel +
£73.02
34.11
98 mi
50.79 L
Diesel
£51.06
447 mi
21.83 L
Diesel
£22.74
Maintenance & Care - Accessories
£272.94
смяна на инфотеймънт система
36.53
511 mi
63.64 L
Diesel
£63.98
33.53
482 mi
65.30 L
Diesel
£67.13
28.57
392 mi
62.39 L
Diesel
£64.99
34.47
439 mi
57.94 L
Diesel
£59.04
32.98
452 mi
62.36 L
Diesel
£68.65
32.61
488 mi
68.09 L
Diesel +
£78.06
38.07
478 mi
57.06 L
Diesel
£59.96
33.67
270 mi
36.41 L
Diesel
£35.94
36.36
472 mi
59.05 L
Diesel +
£66.08
33.11
478 mi
65.70 L
Diesel
£65.75
35.10
510 mi
66.00 L
Diesel
£67.55
35.78
492 mi
62.53 L
Diesel
£62.86
32.76
450 mi
62.43 L
Diesel
£62.19
35.27
14 mi
54.68 L
Diesel
£54.47
512 mi
13.16 L
Diesel
£13.65
32.77
440 mi
61.03 L
Diesel +
£73.02
34.11
98 mi
50.79 L
Diesel
£51.06
447 mi
21.83 L
Diesel
£22.74
36.53
511 mi
63.64 L
Diesel
£63.98
33.53
482 mi
65.30 L
Diesel
£67.13
28.57
392 mi
62.39 L
Diesel
£64.99
36.29
495 mi
61.96 L
Diesel
£63.70
37.43
483 mi
58.72 L
Diesel
£58.23
40.13
441 mi
60.35 L
Diesel
£59.57
502 mi
46.50 L
Diesel
£45.49
29.26
88 mi
13.71 L
Diesel
£13.28
39.48
571 mi
65.76 L
Diesel
£64.02
34.51
493 mi
65.00 L
Diesel +
£71.26
Sort by:
Maintenance & Care - Tyres
£24.11
Смяна на гуми
Maintenance & Care - Braking pads
£103.72
Спирачен апарат, накладки, спирачна течност. Ремонт теч на дюзи на фарове
Maintenance & Care - Car wash
£6.37
Maintenance & Care - Tyres
£90.98
Резервна гума
Maintenance & Care - Others
£36.39
зареждане с фреон
Maintenance & Care - Lights
£9.71
смяна на габаритна крушка
Maintenance & Care - Accessories
£272.94
смяна на инфотеймънт система
Maintenance & Care - Suspension
£9.10
Maintenance & Care - Full maintenance service
£100.08
смяна на масло, филтри и ролки
Maintenance & Care - Tyres
£19.11
смяна гуми
Maintenance & Care - Transmission
£550.42
смяна съединител, настройване
Insurances, Taxes & Other fees - Road taxes
£44.12
Maintenance & Care - Engine
£577.72
ремонт на турбина
Maintenance & Care - Electronics
£122.82
Maintenance & Care - Tyres
£486.24
зимни гуми
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
£35.71
гражданска отговорност
Maintenance & Care - Tyres
£335.88
Maintenance & Care - Full maintenance service
£1,188.67
Initial purchase - Vehicle purchase
£5,458.73