Diesel
36.18
Distance driven
93,807 mi
Total filled up
2,592.72
Fuelings
211

36.04  US MPG
8.54
308 mi
$44.79
6,8/100 по борд 29 км/ч средна скорост
36.99  US MPG
13.22
489 mi
$68.49
6,4/100 по борд 118 км/ч средна скорост
37.80  US MPG
12.21
462 mi
$62.99
6,4/100 по борд 31 км/ч средна скорост
41.12  US MPG
14.45
594 mi
$73.87
6,1/100 по борд 35 км/ч средна скорост
38.01  US MPG
20.35
774 mi
$100.04
Пропуснато нулиране на данните, събрани 2 зареждания в 1 6,5/100 по борд 42 км/ч средна скорост
40.43  US MPG
13.85
560 mi
$68.95
6,4/100 по борд (на предното зареждане резервоара е допълван след изключване) 54 км/ч средна скорост
31.11  US MPG
6.03
188 mi
$28.71
7,5/100 по борд 30 км/ч средна скорост Дозареден 1 л след изключване
35.64  US MPG
13.95
497 mi
$66.92
6,8/100 по борд 45 км/ч средна скорост
37.01  US MPG
19.76
731 mi
$94.52
Едно зареждане на 25 л и едно на 49,8 л. Без данни за средни разход и скорост поради откачане на акумулатора.
41.27  US MPG
14.33
592 mi
$64.93
5,9/100 по борд 41 км/ч средна скорост
42.11  US MPG
7.72
325 mi
$40.67
5,9/100 по борд 49 км/ч средна скорост
39.37  US MPG
7.39
291 mi
$34.16
6,1/100 по борд 54 км/ч средна скорост
35.02  US MPG
11.67
409 mi
$53.93
7.3/100 по борд
39.92  US MPG
14.27
570 mi
$65.61
6,2/100 по борд 47 км/ч средна скорост
37.22  US MPG
9.01
336 mi
$41.58
6,5/100 по борд 30 км/ч средна скорост
38.60  US MPG
12.17
470 mi
$54.31
6,4/100 по борд 34 км/ч средна скорост
37.85  US MPG
13.74
520 mi
$61.00
6,5/100 по борд 35 км/ч средна скорост
35.65  US MPG
14.15
505 mi
$62.54
7,0/100 по борд 34 км/ч средна скорост
34.62  US MPG
14.18
491 mi
$62.67
7,1/100 по борд 30 км/ч средна скорост
34.79  US MPG
13.68
476 mi
$55.22
7,5/100 по борд 29 км/ч средна скорост
35.40  US MPG
14.59
516 mi
$56.26
7,2/100 по борд 38 км/ч средна скорост
33.39  US MPG
12.58
420 mi
$47.39
7,1/100 по борд 35 км/ч средна скорост
32.23  US MPG
12.26
395 mi
$50.59
7,3/100 по борд 31 км/ч средна скорост
37.41  US MPG
14.58
546 mi
$60.50
6,8/100 по борд 37 км/ч средна скорост
35.86  US MPG
9.24
331 mi
$32.93
6,4/100 по борд 46 км/ч средна скорост
Showing 1-25 of 235 items.
Fuel cost per mi
$0.13
Total cost per mi
$0.42
Total cost
$39,574.77
Entries
235
Category Cost % of total
Fuel $12,304.49 31.09%
Initial purchase $23,534.31 59.47%
Maintenance & Care $926.23 2.34%
Insurances, Taxes & Other fees $2,809.75 7.10%
Diesel
36.18
Distance driven
93,807 mi
Total filled up
2,592.72
Fuelings
211
Driving Style Consumption Distance Quantity
Economic 38.54 US MPG 2,467 mi 64.01 US gal.
Normal 36.10 US MPG 87,582 mi 2,426.37 US gal.
Dynamic 36.72 US MPG 3,758 mi 102.35 US gal.
Tyres Consumption Distance Quantity
Summer 37.31 US MPG 61,772 mi 1,655.54 US gal.
Winter 34.18 US MPG 32,035 mi 937.18 US gal.
Routes Consumption Distance Quantity
Motorway 38.01 US MPG 16,602 mi 436.81 US gal.
Urban 34.76 US MPG 52,917 mi 1,522.35 US gal.
Country roads 38.34 US MPG 24,226 mi 631.82 US gal.
Extras Consumption Distance Quantity
Air conditioner 34.95 US MPG 23,540 mi 673.60 US gal.