Gasoline
24.30
Distance driven
39,085 mi
Total filled up
1,608.43
Fuelings
155

29.33  US MPG
10.49
126 mi
$55.07
6.60
375 mi
$34.66
19.30  US MPG
10.11
102 mi
$52.12
6.60
221 mi
$33.30
19.13  US MPG
14.74
93 mi
$74.98
5.82
300 mi
$29.61
19.89  US MPG
15.19
100 mi
$75.21
5.82
141 mi
$29.61
5.82
293 mi
$29.61
26.31  US MPG
14.51
295 mi
$73.83
7.93
295 mi
$36.69
Maintenance & Care - Others
$338.51
Оригинално време: 18.09.2019 г., 15:50:20 3 Brake Fluid Дискове и накладки trw 63 Brake Pad Дискове и накладки trw 168 Brakes Replacement Дискове и накладки trw 215 Labour Cost Дискове и накладки trw 108 Lower Control Arm Дискове и накладки trw
25.38  US MPG
14.15
359 mi
$71.03
32.15  US MPG
13.39
431 mi
$67.21
26.32  US MPG
15.08
397 mi
$71.56
23.18  US MPG
15.22
353 mi
$76.41
26.03  US MPG
14.99
226 mi
$75.22
5.28
302 mi
$26.52
31.75  US MPG
14.64
465 mi
$73.48
Maintenance & Care - Others
$78.71
Оригинално време: 17.07.2019 г., 8:53:36Оригинална категория: Oil Change Масло yacco gdi 5w30 филтри
28.10  US MPG
10.26
288 mi
$51.50
20.44  US MPG
15.32
313 mi
$76.90
Maintenance & Care - Others
$27.24
Оригинално време: 19.06.2019 г., 11:42:18Оригинална категория: Air conditioning Допълване 140 гр фреон
23.55  US MPG
15.33
361 mi
$77.99
29.07  US MPG
13.08
380 mi
$62.96
Showing 26-50 of 212 items.
Fuel cost per mi
N/A
Total cost per mi
$0.32
Total cost
$12,398.23
Entries
212
Category Cost % of total
Fuel $7,693.86 62.06%
Maintenance & Care $3,320.85 26.78%
Insurances, Taxes & Other fees $1,383.52 11.16%
Gasoline
24.30
Distance driven
39,085 mi
Total filled up
1,608.43
Fuelings
155