LPG
39.59
Distance driven
2,617 mi
Total filled up
66.09
Fuelings
21
Gasoline
74.55
Distance driven
1,532 mi
Total filled up
20.54
Fuelings
14

43.57  US MPG
3.32
145 mi
$11.57
46.18  US MPG
3.32
153 mi
$11.57
78.06  US MPG
1.79
140 mi
$11.57
2.06  US MPG
3.32
7 mi
$11.57
123.83  US MPG
0.90
111 mi
$5.78
38.52  US MPG
3.32
128 mi
$11.57
253.89  US MPG
0.90
228 mi
$5.78
21.83  US MPG
3.30
72 mi
$11.57
31.60  US MPG
3.32
105 mi
$11.57
16.83  US MPG
3.32
56 mi
$11.57
116.92  US MPG
1.80
210 mi
$11.57
20.57  US MPG
3.32
68 mi
$11.57
9.42  US MPG
3.37
32 mi
$11.57
34.73  US MPG
2.52
88 mi
$8.67
30.29  US MPG
2.52
76 mi
$8.67
39.86  US MPG
1.90
76 mi
$11.99
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
$32.71
132.96  US MPG
1.84
245 mi
$11.57
33.37  US MPG
3.41
114 mi
$11.57
44.86  US MPG
3.48
156 mi
$11.57
29.43  US MPG
2.87
85 mi
$17.35
4.64  US MPG
6.42
30 mi
$20.24
22.89  US MPG
3.72
85 mi
$11.57
87.44  US MPG
2.04
178 mi
$11.57
37.92  US MPG
3.72
141 mi
$11.57
Showing 1-25 of 39 items.
Fuel cost per mi
$0.14
Total cost per mi
$0.21
Total cost
$540.29
Entries
39
Category Cost % of total
Fuel $382.09 70.72%
Insurances, Taxes & Other fees $158.20 29.28%
LPG
39.59
Distance driven
2,617 mi
Total filled up
66.09
Fuelings
21
Gasoline
74.55
Distance driven
1,532 mi
Total filled up
20.54
Fuelings
14