Diesel
50.05
Distance driven
42,903 mi
Total filled up
857.14
Fuelings
97

51.13  US MPG
11.95
2 mi
$63.28
Отстъпка 3,17 лв (7 ст/л) Нормална цена - 2.55 лв/л Карта за отстъпки ЕКО 2.48 лв/л Препълнен резервоар-общо 62 л
60.02  US MPG
2.89
12 mi
$14.54
Отстъпка 0,77 лв (7 ст/л) Нормална цена - 2.43 лв/л Карта за отстъпки ЕКО 2.36 лв/л Препълнен резервоар-общо 62 л
50.73  US MPG
0.27
14 mi
$1.43
Отстъпка 0,06 лв (6 ст/л) Нормална цена - 2.55 лв/л Карта за отстъпки OMV 2.54 лв/л
24.18  US MPG
6.90
34 mi
$33.58
Норм.цена 2.32 лв/л Отстъпка ECO карта 0.04 лв/л 1,04лв
48.32  US MPG
16.42
53 mi
$87.99
Отстъпка 1,86 лв (3 ст/л) Нормална цена - 2.54 лв/л Карта за отстъпки OMV 2.51 лв/л Препълнен резервоар-общо 62 л
4.38  US MPG
16.75
73 mi
$79.01
Норм.цена 2.27 лв/л Отстъпка ECO карта 0.06 лв/л 3.80лв Препълнен резервоар.
35.06  US MPG
3.30
116 mi
$15.48
Норм.цена 2.25 лв/л Отстъпка Shell карта 0.05 лв/л 0,62 лв
22.37  US MPG
5.36
120 mi
$27.46
Норм.цена 2.44 лв/л Отстъпка ECO карта 0.04 лв/л 0.81лв Препълнен до горе!
21.94  US MPG
6.34
139 mi
$32.35
Норм.цена 2.39 лв/л Натрупана сума за използване 5.30 +(6.11 лв) =11„41лв. Препълнен резервоар
20.12  US MPG
7.10
143 mi
$27.33
Норм.цена 1.88 лв/л Отстъпка ECO карта 0.04 лв/л 1..08лв + 1 лв (ЕКО черпи 1 лв/15л лв) Натъпкан резервоар.
110.81  US MPG
1.29
143 mi
$1.38
Норм.цена 2.45 лв/л Отстъпка Shell карта 0.00 лв/л 0,00 лв Почти препълнен до горе.
47.23  US MPG
16.34
149 mi
$75.33
Отстъпка 3,71 лв (6 ст/л) Нормална цена-2.22лв/л. С ЕКО карта 2.16лв/л. Преълнен резервоар-62 л
27.32  US MPG
5.71
156 mi
$29.12
Норм.цена 2.39 лв/л Натрупана сума за използване 4.27+(5.30 +6.11 лв) =15„68лв. Препълнен резервоар + 10 л в туба
20.39  US MPG
7.93
162 mi
$29.83
Норм.цена 1.89 лв/л Отстъпка ECO карта 0.06 лв/л 1,80лв + 2 лв (ЕКО черпи 1 лв/15л лв) Натъпкан резервоар + 5 л В ТУБА
52.09  US MPG
3.15
164 mi
$14.92
Отстъпка 0,48 лв (4 ст/л) Нормална цена-2.26лв/л. С ЕКО карта 2.22лв/л. Преълнен резервоар-62 л
23.32  US MPG
7.70
180 mi
$38.79
Отстъпка 1,74 лв (7 ст/л) Нормална цена - 2.43 лв/л Карта за отстъпки OMV 2.36 лв/л Препълнен резервоар-общо 62 л
26.46  US MPG
6.81
180 mi
$31.83
Норм.цена 2.19 лв/л Препълнен резервоар
1.35
186 mi
$7.34
72.68  US MPG
2.64
192 mi
$11.84
Норм.цена 2.15 лв/л Отстъпка Shell карта 0.05 лв/л 0,50 лв Препълнен до горе
1.00
194 mi
$5.65
Бензиностанция КОСАНЯ Нормална цена 2.65 лв/л
87.90  US MPG
2.64
232 mi
$13.32
Норм.цена 2.43 лв/л Отстъпка Shell карта 0.07 лв/л 0,70 лв
47.63  US MPG
4.91
234 mi
$23.98
Норм.цена 2.29 лв/л Натрупана сума за използване 1,77+(4.27+5.30 +6.11)=17,45 лв. Препълнен резервоар
1.33
248 mi
$7.33
34.69  US MPG
7.18
249 mi
$35.26
Отстъпка 2,72 лв (10 ст/л) Нормална цена - 2.40 лв/л Карта за отстъпки ЕКО 2.30 лв/л Препълнен резервоар-общо 62 л
53.66  US MPG
4.83
259 mi
$22.99
Норм.цена 2.28 лв/л Отстъпка Shell карта 0.05 лв/л : 0,91 лв
Showing 1-25 of 148 items.
Fuel cost per mi
$0.10
Total cost per mi
$0.48
Total cost
$20,597.05
Entries
148
Category Cost % of total
Fuel $4,163.74 20.22%
Initial purchase $13,593.25 66.00%
Maintenance & Care $705.79 3.43%
Insurances, Taxes & Other fees $2,134.27 10.36%
Diesel
50.05
Distance driven
42,903 mi
Total filled up
857.14
Fuelings
97
Driving Style Consumption Distance Quantity
Economic 61.68 US MPG 2,133 mi 34.57 US gal.
Normal 50.38 US MPG 34,320 mi 681.22 US gal.
Dynamic 45.64 US MPG 6,450 mi 141.34 US gal.
Tyres Consumption Distance Quantity
Summer 50.92 US MPG 33,232 mi 652.66 US gal.
Winter 47.30 US MPG 9,672 mi 204.48 US gal.
Routes Consumption Distance Quantity
Motorway 46.49 US MPG 8,225 mi 176.92 US gal.
Urban 51.44 US MPG 7,977 mi 155.08 US gal.
Country roads 52.45 US MPG 25,414 mi 484.55 US gal.
Extras Consumption Distance Quantity
Air conditioner 48.67 US MPG 9,386 mi 192.84 US gal.