Gasoline
28.79
Distance driven
2,512 mi
Total filled up
87.27
Fuel cost per mi
$0.17
Total cost per mi
$0.24
Total cost
$597.94
Category Cost % of total
Fuel $477.58 79.87%
Maintenance & Care $120.37 20.13%
30.49
322 mi
10.56
95 Octane
$50.27
29.21
312 mi
10.68
95 Octane
$50.86
28.32
313 mi
11.04
95 Octane
$58.08
26.20
104 mi
3.96
95 Octane
$20.03
28.02
298 mi
10.65
95 Octane
$49.97
27.31
231 mi
8.46
95 Octane
$39.72
31.06
261 mi
8.40
95 Octane
$39.44
28.24
254 mi
8.98
95 Octane
$42.13
27.88
223 mi
8.00
95 Octane
$37.56
Maintenance & Care - Oils
$120.37
Масло,маслен,горивен и въздушен филтър
29.83
195 mi
6.54
95 Octane
$30.70
-
12.53
95 Octane
$58.83
30.49
322 mi
10.56
95 Octane
$50.27
29.21
312 mi
10.68
95 Octane
$50.86
28.32
313 mi
11.04
95 Octane
$58.08
26.20
104 mi
3.96
95 Octane
$20.03
28.02
298 mi
10.65
95 Octane
$49.97
27.31
231 mi
8.46
95 Octane
$39.72
31.06
261 mi
8.40
95 Octane
$39.44
28.24
254 mi
8.98
95 Octane
$42.13
27.88
223 mi
8.00
95 Octane
$37.56
29.83
195 mi
6.54
95 Octane
$30.70
-
12.53
95 Octane
$58.83
Sort by:
Maintenance & Care - Oils
$120.37
Масло,маслен,горивен и въздушен филтър