Diesel
24.13
Distance driven
17,607 mi
Total filled up
729.67
Fuelings
79

Maintenance & Care - Engine
$113.42
Нов уплътнилен на маслен филтър. Масло 5В30 - 4л.
23.06  US MPG
11.48
265 mi
$55.94
Maintenance & Care - Full maintenance service
$255.19
Масло двигател, маслен, въздушен, горивен и филтър купе.
Insurances, Taxes & Other fees - Taxes
$222.30
Годишен данък 2029
Maintenance & Care - Car wash
$2.84
17.54  US MPG
12.65
222 mi
$61.90
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
$226.27
Вноска по автокаско - 2
Maintenance & Care - Car wash
$2.84
26.01  US MPG
12.85
334 mi
$71.18
Maintenance & Care - Car wash
$8.51
Вътрешно и външно измиване
Maintenance & Care - Suspension
$68.05
Смяна на тампони на горни десни носачи. Смяна тампони на долни задни носачи
18.33  US MPG
12.34
226 mi
$68.86
Maintenance & Care - Car wash
$2.84
17.19  US MPG
11.31
194 mi
$63.13
Maintenance & Care - Car wash
$3.40
Maintenance & Care - Others
$6.81
течност чистачки
25.23  US MPG
6.72
170 mi
$36.87
28.95  US MPG
6.40
185 mi
$30.48
27.00  US MPG
9.07
245 mi
$44.37
16.14  US MPG
5.08
82 mi
$28.62
Maintenance & Care - Car wash
$2.84
27.19  US MPG
8.64
235 mi
$47.66
17.52  US MPG
2.09
37 mi
$11.72
24.32  US MPG
7.66
186 mi
$37.62
Insurances, Taxes & Other fees - Vehicle inspection
$20.42
Showing 1-25 of 162 items.
Fuel cost per mi
$0.21
Total cost per mi
$0.60
Total cost
$11,050.46
Entries
162
Category Cost % of total
Fuel $3,894.81 35.25%
Initial purchase $474.09 4.29%
Maintenance & Care $4,125.47 37.33%
Insurances, Taxes & Other fees $2,556.09 23.13%
Diesel
24.13
Distance driven
17,607 mi
Total filled up
729.67
Fuelings
79