Maintenance & Care - Others
€17.90
Пълна компютърна диагностика, смяна на език на борд компютър, промяна и въвеждане на код за радио
Maintenance & Care - Others
€20.45
Пътна помощ от автокъща до КАТ
Insurances, Taxes & Other fees - Others
€33.24
Регистрация на автомобила в КАТ
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
€26.59
Гражданска отговорност 1-ва вноска
Maintenance & Care - Accessories
€23.01
Аптечка
Insurances, Taxes & Other fees - Taxes
€132.95
Еко такса
Initial purchase - Vehicle purchase
€1,943.14
Showing 1-7 of 7 items.
Fuel cost per km
N/A
Total cost per km
N/A
Total cost
€2,197.28
Entries
7
Category Cost % of total
Initial purchase €1,943.14 88.43%
Maintenance & Care €61.36 2.79%
Insurances, Taxes & Other fees €192.78 8.77%