Maintenance & Care - Others
€17.91
Пълна компютърна диагностика, смяна на език на борд компютър, промяна и въвеждане на код за радио
Maintenance & Care - Others
€20.47
Пътна помощ от автокъща до КАТ
Insurances, Taxes & Other fees - Others
€33.26
Регистрация на автомобила в КАТ
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
€26.61
Гражданска отговорност 1-ва вноска
Maintenance & Care - Accessories
€23.03
Аптечка
Insurances, Taxes & Other fees - Taxes
€133.04
Еко такса
Initial purchase - Vehicle purchase
€1,944.43
Showing 1-7 of 7 items.
Fuel cost per km
N/A
Total cost per km
N/A
Total cost
€2,198.74
Entries
7
Category Cost % of total
Initial purchase €1,944.43 88.43%
Maintenance & Care €61.40 2.79%
Insurances, Taxes & Other fees €192.91 8.77%