Maintenance & Care - Others
€7.05
Поставяне на кората на дигателя, след като падна!
Maintenance & Care - Car wash
€9.20
Външно и вътрешно почистване
Maintenance & Care - Engine
€140.88
Смяна на сноп кабели на дюзите.
Maintenance & Care - Tyres
€257.60
Initial purchase - Vehicle purchase
€4,344.49
Showing 1-5 of 5 items.
Fuel cost per km
N/A
Total cost per km
€18.03
Total cost
€4,759.23
Entries
5
Category Cost % of total
Initial purchase €4,344.49 91.29%
Maintenance & Care €414.74 8.71%