+   =  Google Play
Gasoline
7.45
Distance driven
34,490 km
Total filled up
2,569.72 L
Fuelings
30

8.00
500 km
40.00 L
95 Octane
€52.76
5.00
800 km
40.00 L
95 Octane
€53.17
4.11
950 km
39.00 L
95 Octane
€52.84
3.78
1,032 km
39.00 L
95 Octane
€52.44
7.37
581 km
42.80 L
95 Octane
€55.14
6.76
576 km
38.96 L
95 Octane
€51.67
11.02
319 km
35.16 L
95 Octane
€45.12
6.98
642 km
44.80 L
95 Octane
€57.26
Maintenance & Care - Filters
€11.25
маслен филтър 12 лв. + труд - 10 лв.
Maintenance & Care - Oils
€57.26
Масло Mitsubishi Evolution - 4 l.
Insurances, Taxes & Other fees - Vehicle inspection
€18.40
Maintenance & Care - Filters
€6.13
7.27
1,100 km
80.00 L
95 Octane
€98.16
7.25
2,000 km
145.00 L
95 Octane
€181.62
Insurances, Taxes & Other fees - Vehicle inspection
€383.44
Гаранционна подръжка.
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
€204.50
Каско 1-ва вноска + гражданска
7.25
2,000 km
145.00 L
95 Octane
€177.91
10.42
1,200 km
125.00 L
95 Octane
€153.37
8.06
1,800 km
145.00 L
95 Octane
€177.91
8.06
1,800 km
145.00 L
95 Octane
€178.94
8.06
1,800 km
145.00 L
95 Octane
€173.82
8.06
1,800 km
145.00 L
95 Octane
€163.09
7.50
1,800 km
135.00 L
95 Octane
€151.84
7.50
1,800 km
135.00 L
95 Octane
€151.84
7.50
1,200 km
90.00 L
95 Octane
€102.25
Showing 1-25 of 38 items.
Fuel cost per km
€0.09
Total cost per km
€0.60
Total cost
€20,758.97
Entries
38
Category Cost % of total
Fuel €3,104.57 14.96%
Initial purchase €14,826.18 71.42%
Maintenance & Care €2,221.88 10.70%
Insurances, Taxes & Other fees €606.34 2.92%
Gasoline
7.45
Distance driven
34,490 km
Total filled up
2,569.72 L
Fuelings
30