Зареждане | 10.10.2013 г.

  Не е изчислен разход

Разхода се изчислява при пълни зареждания (дори да има частични между тях) и при частични зареждания с отбелязано ниво на резервоара.

Разход
N/A
Количество
3,83 л.
Добавено на
10.10.2013 г.
Гориво
95 октана
Обща цена
10,00 лв.