Зареждане | 1.07.2015 г.

  Не е изчислен разход

Разхода се изчислява при пълни зареждания (дори да има частични между тях) и при частични зареждания с отбелязано ниво на резервоара.

Разход
N/A
Количество
480,00 л.
Добавено на
1.07.2015 г.
Гориво
95 октана
Бележки
total gas 2013-2015