Поддръжка & Грижа - Пълно обслужване
1450,00 лв.
Първоначална покупка - Първоначална покупка на МПС-то
26000,00 лв.
Показване на 1-2 от 2 записа.
Гориво на км
N/A
Общо на км
N/A
Общо разходи
27450,00 лв.
Записи
2
Категория Цена % от сумата
Първоначална покупка 26000,00 лв. 94,72%
Поддръжка & Грижи 1450,00 лв. 5,28%