LPG
10,33
Изминато разстояние
15 985 км
Общо заредено
1 651,36 л.
Зареждания
69
Бензин
0,71
Изминато разстояние
3 523 км
Общо заредено
25,00 л.
Зареждания
6

10,11
366 км
37,00 л.
LPG
31,00 лв.
Поддръжка & Грижа - Други
20,00 лв.
Газова кабел
Поддръжка & Грижа - Други
60,00 лв.
Дата кабел
8,81
352 км
31,00 л.
LPG
26,00 лв.
12,23
278 км
34,00 л.
LPG
31,00 лв.
12,72
287 км
36,50 л.
LPG
32,00 лв.
1 177 км
20,00 л.
95 октана
42,00 лв.
10,23
264 км
27,00 л.
LPG
25,00 лв.
Поддръжка & Грижа - Други
250,00 лв.
Смяна газова бутилка + шини
9,02
80 км
32,00 л.
LPG
28,00 лв.
Поддръжка & Грижа - Други
20,00 лв.
Мокет багажник
189 км
8,00 л.
LPG
7,00 лв.
372 км
17,00 л.
LPG
15,00 лв.
107 км
32,00 л.
LPG
28,00 лв.
299 км
10,00 л.
LPG
10,00 лв.
-
8,50 л.
95 октана
20,00 лв.
Поддръжка & Грижа - Други
125,00 лв.
Смяна изпарител
273 км
20,00 л.
LPG
20,00 лв.
179 км
42,00 л.
LPG
40,00 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Други
12,00 лв.
Пълномощно
Поддръжка & Грижа - Масла
120,00 лв.
Масло 44, м. филт. 14, в. филт. 12, кл. филт. 12, труд 25, ск. лост 10
76 км
20,00 л.
LPG
20,00 лв.
81 км
10,00 л.
LPG
10,00 лв.
Поддръжка & Грижа - Други
14,00 лв.
Ремонт дистанционно
Застраховки, Данъци & Други такси - Други
125,00 лв.
Регистрация - оценка 30, нотариус 80, кат 15
Показване на 76-100 от 103 записа.
Гориво на км
0,12 лв.
Общо на км
0,16 лв.
Общо разходи
8068,48 лв.
Записи
103
Категория Цена % от сумата
Гориво 1717,48 лв. 21,29%
Първоначална покупка 3900,00 лв. 48,34%
Поддръжка & Грижи 2182,00 лв. 27,04%
Застраховки, данъци и други такси 269,00 лв. 3,33%
LPG
10,33
Изминато разстояние
15 985 км
Общо заредено
1 651,36 л.
Зареждания
69
Бензин
0,71
Изминато разстояние
3 523 км
Общо заредено
25,00 л.
Зареждания
6