LPG
12,07
Изминато разстояние
46 961 км
Общо заредено
5 667,76 л.
Зареждания
140
Бензин
2,24
Изминато разстояние
54 515 км
Общо заредено
1 222,30 л.
Зареждания
36