LPG
11,48
Изминато разстояние
66 188 км
Общо заредено
7 597,35 л.
Зареждания
337
Бензин
1,03
Изминато разстояние
3 797 км
Общо заредено
39,05 л.
Зареждания
7