LPG
11,33
Изминато разстояние
59 421 км
Общо заредено
6 732,77 л.
Зареждания
305
Бензин
1,03
Изминато разстояние
3 797 км
Общо заредено
39,05 л.
Зареждания
7