Дизел
8,40
Изминато разстояние
8 961 км
Общо заредено
752,87 л.
Гориво на км
0,16 лв.
Общо на км
0,18 лв.
Общо разходи
2267,81 лв.
Категория Цена % от сумата
Гориво 2106,81 лв. 92,90%
Поддръжка & Грижи 161,00 лв. 7,10%
120 км
9,43 л.
Дизел
20,00 лв.
65 км
13,51 л.
Дизел
30,00 лв.
87 км
8,81 л.
Дизел
20,00 лв.
79 км
8,73 л.
Дизел
20,00 лв.
Поддръжка & Грижа - Масла
161,00 лв.
Масло, филтри - маслен, въздушен и купе
56 км
8,60 л.
Дизел
20,00 лв.
106 км
8,53 л.
Дизел
20,00 лв.
88 км
8,43 л.
Дизел
20,00 лв.
104 км
8,89 л.
Дизел
20,00 лв.
103 км
9,04 л.
Дизел
20,00 лв.
146 км
9,04 л.
Дизел
20,00 лв.
105 км
13,56 л.
Дизел
30,00 лв.
86 км
9,04 л.
Дизел
20,00 лв.
976 км
9,04 л.
Дизел
20,00 лв.
8,67
84 км
55,75 л.
Дизел
123,21 лв.
143 км
9,05 л.
Дизел
20,00 лв.
96 км
9,04 л.
Дизел
20,00 лв.
215 км
9,05 л.
Дизел
20,00 лв.
157 км
13,57 л.
Дизел
30,00 лв.
68 км
9,05 л.
Дизел
20,00 лв.
60 км
9,05 л.
Дизел
20,00 лв.
402 км
9,05 л.
Дизел
20,00 лв.
147 км
27,14 л.
Дизел
60,00 лв.
500 км
9,05 л.
Дизел
20,00 лв.
30 км
22,62 л.
Дизел
50,00 лв.
120 км
9,43 л.
Дизел
20,00 лв.
65 км
13,51 л.
Дизел
30,00 лв.
87 км
8,81 л.
Дизел
20,00 лв.
79 км
8,73 л.
Дизел
20,00 лв.
56 км
8,60 л.
Дизел
20,00 лв.
106 км
8,53 л.
Дизел
20,00 лв.
88 км
8,43 л.
Дизел
20,00 лв.
104 км
8,89 л.
Дизел
20,00 лв.
103 км
9,04 л.
Дизел
20,00 лв.
146 км
9,04 л.
Дизел
20,00 лв.
105 км
13,56 л.
Дизел
30,00 лв.
86 км
9,04 л.
Дизел
20,00 лв.
976 км
9,04 л.
Дизел
20,00 лв.
8,67
84 км
55,75 л.
Дизел
123,21 лв.
143 км
9,05 л.
Дизел
20,00 лв.
96 км
9,04 л.
Дизел
20,00 лв.
215 км
9,05 л.
Дизел
20,00 лв.
157 км
13,57 л.
Дизел
30,00 лв.
68 км
9,05 л.
Дизел
20,00 лв.
60 км
9,05 л.
Дизел
20,00 лв.
402 км
9,05 л.
Дизел
20,00 лв.
147 км
27,14 л.
Дизел
60,00 лв.
500 км
9,05 л.
Дизел
20,00 лв.
30 км
22,62 л.
Дизел
50,00 лв.
200 км
13,57 л.
Дизел
30,00 лв.
Подреди по:
Поддръжка & Грижа - Масла
161,00 лв.
Масло, филтри - маслен, въздушен и купе