LPG
8,17
Изминато разстояние
4 060 км
Общо заредено
331,51 л.
Зареждания
12
Бензин
2,61
Изминато разстояние
2 685 км
Общо заредено
69,98 л.
Зареждания
3