Дизел
6,36
Изминато разстояние
8 064 km
Общо заредено
513,16 л.
Гориво на km
0,12 лв.
Общо на km
0,13 лв.
Общо разходи
1 028,38 лв.
Категория Цена % от сумата
Гориво 1 028,38 лв. 100,00%
8,33
569 km
47,39 л.
86,25 лв.
6,44
851 km
54,76 л.
102,17 лв.
6,92
452 km
31,28 л.
54,75 лв.
5,91
481 km
28,41 л.
48,88 лв.
7,32
610 km
44,62 л.
88,14 лв.
5,71
763 km
43,59 л.
73,67 лв.
6,68
611 km
40,82 л.
74,29 лв.
6,97
293 km
20,43 л.
36,19 лв.
6,06
620 km
37,56 л.
77,75 лв.
5,86
448 km
26,26 л.
54,37 лв.
5,85
632 km
36,97 л.
78,01 лв.
6,53
586 km
38,25 л.
73,45 лв.
5,27
512 km
27,00 л.
55,35 лв.
-
25,00 л.
51,75 лв.
5,63
636 km
35,82 л.
73,36 лв.
Няма намерени резултати.