Бензин
9,41
Изминато разстояние
9 545 km
Общо заредено
897,82 л.
Гориво на km
0,21 лв.
Общо на km
6,30 лв.
Общо разходи
60158,42 лв.
Категория Цена % от сумата
Гориво 1974,42 лв. 3,28%
Първоначална покупка 55500,00 лв. 92,26%
Застраховки, данъци и други такси 2684,00 лв. 4,46%
9,23
363 km
33,52 л.
95 октана
76,43 лв.
9,51
391 km
37,20 л.
95 октана
81,10 лв.
8,27
463 km
38,29 л.
95 октана
85,00 лв.
8,27
531 km
43,90 л.
95 октана
104,92 лв.
10,96
195 km
21,38 л.
95 октана
50,28 лв.
9,62
482 km
46,38 л.
95 октана
98,33 лв.
8,26
356 km
29,42 л.
95 октана
70,90 лв.
9,12
344 km
31,38 л.
95 октана
76,88 лв.
10,02
291 km
29,17 л.
95 октана
67,67 лв.
10,65
241 km
25,66 л.
95 октана
59,53 лв.
9,63
324 km
31,19 л.
95 октана
70,80 лв.
11,33
429 km
48,59 л.
95 октана
113,21 лв.
8,90
413 km
36,74 л.
95 октана
81,56 лв.
9,65
505 km
48,74 л.
95 октана
107,72 лв.
8,62
553 km
47,69 л.
95 октана
103,96 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Други
100,00 лв.
Гумена стелка за багажник
10,77
190 km
20,46 л.
95 октана
46,86 лв.
9,26
445 km
41,21 л.
95 октана
82,01 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
1803,00 лв.
Каско - 2, 3, 4
10,54
349 km
36,79 л.
95 октана
76,52 лв.
10,80
142 km
15,34 л.
95 октана
28,99 лв.
8,48
503 km
42,65 л.
95 октана
89,56 лв.
7,82
468 km
36,61 л.
95 октана
76,15 лв.
11,02
376 km
41,43 л.
95 октана
87,00 лв.
10,19
464 km
47,26 л.
95 октана
98,30 лв.
9,23
363 km
33,52 л.
95 октана
76,43 лв.
9,51
391 km
37,20 л.
95 октана
81,10 лв.
8,27
463 km
38,29 л.
95 октана
85,00 лв.
8,27
531 km
43,90 л.
95 октана
104,92 лв.
10,96
195 km
21,38 л.
95 октана
50,28 лв.
9,62
482 km
46,38 л.
95 октана
98,33 лв.
8,26
356 km
29,42 л.
95 октана
70,90 лв.
9,12
344 km
31,38 л.
95 октана
76,88 лв.
10,02
291 km
29,17 л.
95 октана
67,67 лв.
10,65
241 km
25,66 л.
95 октана
59,53 лв.
9,63
324 km
31,19 л.
95 октана
70,80 лв.
11,33
429 km
48,59 л.
95 октана
113,21 лв.
8,90
413 km
36,74 л.
95 октана
81,56 лв.
9,65
505 km
48,74 л.
95 октана
107,72 лв.
8,62
553 km
47,69 л.
95 октана
103,96 лв.
10,77
190 km
20,46 л.
95 октана
46,86 лв.
9,26
445 km
41,21 л.
95 октана
82,01 лв.
10,54
349 km
36,79 л.
95 октана
76,52 лв.
10,80
142 km
15,34 л.
95 октана
28,99 лв.
8,48
503 km
42,65 л.
95 октана
89,56 лв.
7,82
468 km
36,61 л.
95 октана
76,15 лв.
11,02
376 km
41,43 л.
95 октана
87,00 лв.
10,19
464 km
47,26 л.
95 октана
98,30 лв.
9,23
377 km
34,79 л.
95 октана
72,36 лв.
9,15
350 km
32,03 л.
95 октана
66,30 лв.
Подреди по:
Застраховки, Данъци & Други такси - Други
100,00 лв.
Гумена стелка за багажник
Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
1803,00 лв.
Каско - 2, 3, 4
Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
180,00 лв.
Гражданска
Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
601,00 лв.
Каско - 1
Първоначална покупка - Първоначална покупка на МПС-то
55500,00 лв.