Бензин
9,40
Изминато разстояние
12 009 км
Общо заредено
1 129,37 л.
Гориво на км
0,21 лв.
Общо на км
5,05 лв.
Общо разходи
60685,08 лв.
Категория Цена % от сумата
Гориво 2501,08 лв. 4,12%
Първоначална покупка 55500,00 лв. 91,46%
Застраховки, данъци и други такси 2684,00 лв. 4,42%
13,06
367 км
47,93 л.
95 октана
92,98 лв.
12,54
304 км
38,11 л.
95 октана
81,56 лв.
7,21
344 км
24,79 л.
95 октана
57,26 лв.
7,68
519 км
39,84 л.
98 октана
97,21 лв.
8,46
448 км
37,88 л.
95 октана
90,15 лв.
8,92
482 км
43,00 л.
98 октана
107,50 лв.
9,23
363 км
33,52 л.
95 октана
76,43 лв.
9,51
391 км
37,20 л.
95 октана
81,10 лв.
8,27
463 км
38,29 л.
95 октана
85,00 лв.
8,27
531 км
43,90 л.
95 октана
104,92 лв.
10,96
195 км
21,38 л.
95 октана
50,28 лв.
9,62
482 км
46,38 л.
95 октана
98,33 лв.
8,26
356 км
29,42 л.
95 октана
70,90 лв.
9,12
344 км
31,38 л.
95 октана
76,88 лв.
10,02
291 км
29,17 л.
95 октана
67,67 лв.
10,65
241 км
25,66 л.
95 октана
59,53 лв.
9,63
324 км
31,19 л.
95 октана
70,80 лв.
11,33
429 км
48,59 л.
95 октана
113,21 лв.
8,90
413 км
36,74 л.
95 октана
81,56 лв.
9,65
505 км
48,74 л.
95 октана
107,72 лв.
8,62
553 км
47,69 л.
95 октана
103,96 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Други
100,00 лв.
Гумена стелка за багажник
10,77
190 км
20,46 л.
95 октана
46,86 лв.
9,26
445 км
41,21 л.
95 октана
82,01 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
1803,00 лв.
Каско - 2, 3, 4
13,06
367 км
47,93 л.
95 октана
92,98 лв.
12,54
304 км
38,11 л.
95 октана
81,56 лв.
7,21
344 км
24,79 л.
95 октана
57,26 лв.
7,68
519 км
39,84 л.
98 октана
97,21 лв.
8,46
448 км
37,88 л.
95 октана
90,15 лв.
8,92
482 км
43,00 л.
98 октана
107,50 лв.
9,23
363 км
33,52 л.
95 октана
76,43 лв.
9,51
391 км
37,20 л.
95 октана
81,10 лв.
8,27
463 км
38,29 л.
95 октана
85,00 лв.
8,27
531 км
43,90 л.
95 октана
104,92 лв.
10,96
195 км
21,38 л.
95 октана
50,28 лв.
9,62
482 км
46,38 л.
95 октана
98,33 лв.
8,26
356 км
29,42 л.
95 октана
70,90 лв.
9,12
344 км
31,38 л.
95 октана
76,88 лв.
10,02
291 км
29,17 л.
95 октана
67,67 лв.
10,65
241 км
25,66 л.
95 октана
59,53 лв.
9,63
324 км
31,19 л.
95 октана
70,80 лв.
11,33
429 км
48,59 л.
95 октана
113,21 лв.
8,90
413 км
36,74 л.
95 октана
81,56 лв.
9,65
505 км
48,74 л.
95 октана
107,72 лв.
8,62
553 км
47,69 л.
95 октана
103,96 лв.
10,77
190 км
20,46 л.
95 октана
46,86 лв.
9,26
445 км
41,21 л.
95 октана
82,01 лв.
10,54
349 км
36,79 л.
95 октана
76,52 лв.
10,80
142 км
15,34 л.
95 октана
28,99 лв.
Подреди по:
Застраховки, Данъци & Други такси - Други
100,00 лв.
Гумена стелка за багажник
Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
1803,00 лв.
Каско - 2, 3, 4
Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
180,00 лв.
Гражданска
Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
601,00 лв.
Каско - 1
Първоначална покупка - Първоначална покупка на МПС-то
55500,00 лв.