Поддръжка & Грижа - Други
8000,00 лв.
Първоначална покупка - Първоначална покупка на МПС-то
5000,00 лв.
Показване на 1-2 от 2 записа.
Гориво на км
N/A
Общо на км
N/A
Общо разходи
13000,00 лв.
Записи
2
Категория Цена % от сумата
Първоначална покупка 5000,00 лв. 38,46%
Поддръжка & Грижи 8000,00 лв. 61,54%