Бензин
8,20
Изминато разстояние
17 746 км
Общо заредено
1 455,29 л.
Пътища Разход Изминато Количество
Магистрала 7,68 л./100км 6 562 км 504,21 л.
Градско 9,41 л./100км 5 887 км 553,67 л.
Извънградско 7,50 л./100км 5 290 км 396,70 л.
Гориво на км
0,16 лв.
Общо на км
0,16 лв.
Общо разходи
2926,06 лв.
Категория Цена % от сумата
Гориво 2926,06 лв. 100,00%
8,65
694 км
60,00 л.
95 октана
111,00 лв.
7,86
550 км
43,25 л.
95 октана
80,01 лв.
8,04
793 км
63,78 л.
95 октана
117,99 лв.
7,26
782 км
56,75 л.
95 октана
104,99 лв.
8,21
395 км
32,43 л.
95 октана
60,00 лв.
8,50
560 км
47,61 л.
95 октана
89,98 лв.
8,84
448 км
39,62 л.
95 октана
83,99 лв.
8,81
482 км
42,45 л.
95 октана
89,99 лв.
10,56
268 км
28,29 л.
95 октана
59,97 лв.
7,05
867 км
61,10 л.
95 октана
135,64 лв.
7,79
668 км
52,05 л.
95 октана
108,78 лв.
9,77
227 км
22,17 л.
95 октана
46,34 лв.
6,93
830 км
57,51 л.
95 октана
120,20 лв.
8,65
387 км
58,00 л.
95 октана
121,22 лв.
560 км
23,92 л.
95 октана
49,99 лв.
7,72
800 км
61,72 л.
95 октана
128,99 лв.
12,16
74 км
9,00 л.
95 октана
20,25 лв.
6,96
716 км
49,86 л.
95 октана
104,21 лв.
8,07
730 км
58,88 л.
95 октана
121,29 лв.
9,71
330 км
32,03 л.
95 октана
65,98 лв.
9,52
633 км
60,28 л.
95 октана
119,35 лв.
10,11
497 км
50,27 л.
95 октана
95,01 лв.
6,86
725 км
49,73 л.
95 октана
93,99 лв.
7,24
730 км
52,83 л.
95 октана
112,00 лв.
10,16
475 км
48,24 л.
95 октана
91,17 лв.
8,65
694 км
60,00 л.
95 октана
111,00 лв.
7,86
550 км
43,25 л.
95 октана
80,01 лв.
8,04
793 км
63,78 л.
95 октана
117,99 лв.
7,26
782 км
56,75 л.
95 октана
104,99 лв.
8,21
395 км
32,43 л.
95 октана
60,00 лв.
8,50
560 км
47,61 л.
95 октана
89,98 лв.
8,84
448 км
39,62 л.
95 октана
83,99 лв.
8,81
482 км
42,45 л.
95 октана
89,99 лв.
10,56
268 км
28,29 л.
95 октана
59,97 лв.
7,05
867 км
61,10 л.
95 октана
135,64 лв.
7,79
668 км
52,05 л.
95 октана
108,78 лв.
9,77
227 км
22,17 л.
95 октана
46,34 лв.
6,93
830 км
57,51 л.
95 октана
120,20 лв.
8,65
387 км
58,00 л.
95 октана
121,22 лв.
560 км
23,92 л.
95 октана
49,99 лв.
7,72
800 км
61,72 л.
95 октана
128,99 лв.
12,16
74 км
9,00 л.
95 октана
20,25 лв.
6,96
716 км
49,86 л.
95 октана
104,21 лв.
8,07
730 км
58,88 л.
95 октана
121,29 лв.
9,71
330 км
32,03 л.
95 октана
65,98 лв.
9,52
633 км
60,28 л.
95 октана
119,35 лв.
10,11
497 км
50,27 л.
95 октана
95,01 лв.
6,86
725 км
49,73 л.
95 октана
93,99 лв.
7,24
730 км
52,83 л.
95 октана
112,00 лв.
10,16
475 км
48,24 л.
95 октана
91,17 лв.
Няма намерени резултати.