LPG
9,38
Изминато разстояние
13 829 км
Общо заредено
1 297,56 л.
Стил на каране Разход Изминато Количество
Нормален 9,48 л./100км 2 673 км 253,47 л.
Динамичен 9,37 л./100км 553 км 51,82 л.
Гуми Разход Изминато Количество
Зимни 9,46 л./100км 3 226 км 305,29 л.
Пътища Разход Изминато Количество
Магистрала 7,52 л./100км 165 км 12,41 л.
Градско 8,87 л./100км 113 км 10,03 л.
Извънградско 9,32 л./100км 716 км 66,76 л.
Бензин
1,23
Изминато разстояние
9 966 км
Общо заредено
122,49 л.
Гориво на км
0,12 лв.
Общо на км
0,12 лв.
Общо разходи
1654,23 лв.
Категория Цена % от сумата
Гориво 1654,23 лв. 100,00%
8,97
281 км
25,20 л.
LPG
23,18 лв.
7,52
354 км
26,62 л.
LPG
24,49 лв.
9,79
272 км
26,62 л.
LPG
24,49 лв.
9,73
164 км
15,96 л.
LPG
15,00 лв.
9,33
351 км
32,74 л.
LPG
29,47 лв.
10,32
342 км
35,28 л.
LPG
31,75 лв.
9,77
368 км
35,96 л.
LPG
35,60 лв.
10,44
337 км
35,17 л.
LPG
34,82 лв.
9,11
364 км
33,17 л.
LPG
36,16 лв.
1,23
1 964 км
51,19 л.
95 октана
108,01 лв.
9,81
393 км
38,57 л.
LPG
41,27 лв.
9,10
384 км
34,93 л.
LPG
38,77 лв.
9,67
402 км
38,89 л.
LPG
42,31 лв.
9,04
432 км
39,06 л.
LPG
42,58 лв.
9,99
353 км
35,26 л.
LPG
37,02 лв.
791 км
16,89 л.
95 октана
40,03 лв.
7,84
493 км
38,65 л.
LPG
40,97 лв.
- 52
10,66
355 км
37,84 л.
LPG
38,98 лв.
2 176 км
12,76 л.
95 октана
29,99 лв.
9,97
390 км
38,90 л.
LPG
38,51 лв.
9,66
352 км
34,02 л.
LPG
33,68 лв.
11,18
319 км
35,68 л.
LPG
35,32 лв.
10,94
359 км
39,29 л.
LPG
36,93 лв.
9,00
390 км
35,11 л.
LPG
32,65 лв.
11,04
334 км
36,88 л.
LPG
34,30 лв.
8,97
281 км
25,20 л.
LPG
23,18 лв.
7,52
354 км
26,62 л.
LPG
24,49 лв.
9,79
272 км
26,62 л.
LPG
24,49 лв.
9,73
164 км
15,96 л.
LPG
15,00 лв.
9,33
351 км
32,74 л.
LPG
29,47 лв.
10,32
342 км
35,28 л.
LPG
31,75 лв.
9,77
368 км
35,96 л.
LPG
35,60 лв.
10,44
337 км
35,17 л.
LPG
34,82 лв.
9,11
364 км
33,17 л.
LPG
36,16 лв.
1,23
1 964 км
51,19 л.
95 октана
108,01 лв.
9,81
393 км
38,57 л.
LPG
41,27 лв.
9,10
384 км
34,93 л.
LPG
38,77 лв.
9,67
402 км
38,89 л.
LPG
42,31 лв.
9,04
432 км
39,06 л.
LPG
42,58 лв.
9,99
353 км
35,26 л.
LPG
37,02 лв.
791 км
16,89 л.
95 октана
40,03 лв.
7,84
493 км
38,65 л.
LPG
40,97 лв.
- 52
10,66
355 км
37,84 л.
LPG
38,98 лв.
2 176 км
12,76 л.
95 октана
29,99 лв.
9,97
390 км
38,90 л.
LPG
38,51 лв.
9,66
352 км
34,02 л.
LPG
33,68 лв.
11,18
319 км
35,68 л.
LPG
35,32 лв.
10,94
359 км
39,29 л.
LPG
36,93 лв.
9,00
390 км
35,11 л.
LPG
32,65 лв.
11,04
334 км
36,88 л.
LPG
34,30 лв.
Няма намерени резултати.