LPG
11,65
Изминато разстояние
20 729 км
Общо заредено
2 414,13 л.
Бензин
0,36
Изминато разстояние
18 798 км
Общо заредено
67,60 л.
Гориво на км
0,12 лв.
Общо на км
0,14 лв.
Общо разходи
3146,98 лв.
Категория Цена % от сумата
Гориво 2697,87 лв. 85,73%
Поддръжка & Грижи 104,00 лв. 3,30%
Застраховки, данъци и други такси 345,11 лв. 10,97%
12,82
294 км
37,70 л.
LPG
36,57 лв.
14,33
281 км
40,26 л.
LPG
42,27 лв.
12,95
311 км
40,26 л.
LPG
41,87 лв.
10,32
310 км
32,00 л.
LPG
32,64 лв.
10,58
230 км
24,34 л.
LPG
25,56 лв.
13,00
300 км
39,00 л.
LPG
41,73 лв.
11,49
315 км
36,19 л.
LPG
38,00 лв.
13,64
242 км
33,00 л.
LPG
35,97 лв.
12,47
299 км
37,28 л.
LPG
39,89 лв.
11,71
304 км
35,60 л.
LPG
39,16 лв.
0,59
3 931 км
23,37 л.
95 октана
50,01 лв.
10,80
704 км
76,00 л.
LPG
81,32 лв.
11,76
278 км
32,70 л.
LPG
35,97 лв.
12,33
310 км
38,21 л.
LPG
40,50 лв.
11,58
311 км
36,00 л.
LPG
38,88 лв.
11,11
279 км
31,00 л.
LPG
33,48 лв.
9,55
314 км
30,00 л.
LPG
30,60 лв.
12,62
306 км
38,63 л.
LPG
-
11,81
542 км
64,00 л.
LPG
69,12 лв.
8,75
323 км
28,25 л.
LPG
28,82 лв.
9,78
314 км
30,70 л.
LPG
30,70 лв.
0,98
852 км
8,33 л.
95 октана
19,99 лв.
9,28
297 км
27,55 л.
LPG
28,10 лв.
8,21
435 км
35,72 л.
LPG
36,79 лв.
11,52
573 км
66,00 л.
LPG
66,00 лв.
12,82
294 км
37,70 л.
LPG
36,57 лв.
14,33
281 км
40,26 л.
LPG
42,27 лв.
12,95
311 км
40,26 л.
LPG
41,87 лв.
10,32
310 км
32,00 л.
LPG
32,64 лв.
10,58
230 км
24,34 л.
LPG
25,56 лв.
13,00
300 км
39,00 л.
LPG
41,73 лв.
11,49
315 км
36,19 л.
LPG
38,00 лв.
13,64
242 км
33,00 л.
LPG
35,97 лв.
12,47
299 км
37,28 л.
LPG
39,89 лв.
11,71
304 км
35,60 л.
LPG
39,16 лв.
0,59
3 931 км
23,37 л.
95 октана
50,01 лв.
10,80
704 км
76,00 л.
LPG
81,32 лв.
11,76
278 км
32,70 л.
LPG
35,97 лв.
12,33
310 км
38,21 л.
LPG
40,50 лв.
11,58
311 км
36,00 л.
LPG
38,88 лв.
11,11
279 км
31,00 л.
LPG
33,48 лв.
9,55
314 км
30,00 л.
LPG
30,60 лв.
12,62
306 км
38,63 л.
LPG
-
11,81
542 км
64,00 л.
LPG
69,12 лв.
8,75
323 км
28,25 л.
LPG
28,82 лв.
9,78
314 км
30,70 л.
LPG
30,70 лв.
0,98
852 км
8,33 л.
95 октана
19,99 лв.
9,28
297 км
27,55 л.
LPG
28,10 лв.
8,21
435 км
35,72 л.
LPG
36,79 лв.
11,52
573 км
66,00 л.
LPG
66,00 лв.
Подреди по:
Поддръжка & Грижа - Масла
80,00 лв.
Поддръжка & Грижа - Масла
12,00 лв.
Za dolivane
Поддръжка & Грижа - Масла
12,00 лв.
Za dolivane
Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
177,91 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Данъци
167,20 лв.