+   =  Google Play

Застраховки, Данъци & Други такси - Технически преглед
40,00 лв.
Технически преглед
Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
52,40 лв.
Гражданска отговорност вноска.
Застраховки, Данъци & Други такси - Данъци
18,81 лв.
Данък 2018 втора вноска с падеж до 2018-07-30 - 18,33 лв. Лихва - 0,48 лв. Такса - 1 лв.
Първоначална покупка - Регистрационни такси
23,00 лв.
Такса промяна на регистрацията на ППС. без смяна на номерата - 20,00 лв. Комисионна за банката - 3.00 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Други
200,00 лв.
Глоба закъсняла регистрация на нов собственик.
Първоначална покупка - Регистрационни такси
109,40 лв.
Изготвяне документи - 0,00 лв. Договор за продажба на МПС - 64,50 лв. Такси - 44.50 лв.
Първоначална покупка - Първоначална покупка на МПС-то
1000,00 лв.
Показване на 1-7 от 7 записа.
Гориво на км
N/A
Общо на км
0,51 лв.
Общо разходи
1443,61 лв.
Записи
7
Категория Цена % от сумата
Първоначална покупка 1132,40 лв. 78,44%
Застраховки, данъци и други такси 311,21 лв. 21,56%