Метан
8,82
Изминато разстояние
37 235 км
Общо заредено
3 284,09 кг
Зареждания
112
Бензин
1,05
Изминато разстояние
29 982 км
Общо заредено
314,04 л.
Зареждания
11

9,25  кг/100км
33,75 кг
365 км
28,68 лв.
9,16  кг/100км
33,16 кг
362 км
28,19 лв.
9,37  кг/100км
24,84 кг
265 км
21,11 лв.
9,09  кг/100км
33,26 кг
366 км
27,60 лв.
8,40  кг/100км
33,18 кг
395 км
27,54 лв.
9,39  кг/100км
31,00 кг
330 км
25,11 лв.
0,83  л./100км
38,00 л.
4 569 км
84,74 лв.
7,28  кг/100км
32,89 кг
452 км
27,30 лв.
7,51  кг/100км
32,51 кг
433 км
26,33 лв.
Поддръжка & Грижа - Аксесоари
2,00 лв.
Ареон - течен
9,09  кг/100км
28,45 кг
313 км
23,04 лв.
9,79  кг/100км
31,22 кг
319 км
25,29 лв.
8,69  кг/100км
25,72 кг
296 км
20,84 лв.
8,79  кг/100км
32,71 кг
372 км
26,17 лв.
8,91  кг/100км
30,75 кг
345 км
24,60 лв.
8,33  кг/100км
27,57 кг
331 км
22,06 лв.
9,24  кг/100км
31,05 кг
336 км
24,84 лв.
10,03  кг/100км
30,30 кг
302 км
24,24 лв.
9,35  кг/100км
32,07 кг
343 км
25,66 лв.
Поддръжка & Грижа - Аксесоари
2,00 лв.
8,88  кг/100км
30,09 кг
339 км
24,07 лв.
8,47  кг/100км
32,87 кг
388 км
26,29 лв.
0,87  л./100км
33,93 л.
3 885 км
74,64 лв.
7,98  кг/100км
32,38 кг
406 км
25,91 лв.
10,34  кг/100км
33,62 кг
325 км
26,90 лв.
Показване на 1-25 от 125 записа.
Гориво на км
0,10 лв.
Общо на км
0,10 лв.
Общо разходи
3823,32 лв.
Записи
125
Категория Цена % от сумата
Гориво 3819,32 лв. 99,90%
Поддръжка & Грижи 4,00 лв. 0,10%
Метан
8,82
Изминато разстояние
37 235 км
Общо заредено
3 284,09 кг
Зареждания
112
Бензин
1,05
Изминато разстояние
29 982 км
Общо заредено
314,04 л.
Зареждания
11