Бензин
9,68
Изминато разстояние
934 км
Общо заредено
90,42 л.
Гориво на км
0,19 лв.
Общо на км
0,23 лв.
Общо разходи
216,97 лв.
Категория Цена % от сумата
Гориво 216,97 лв. 100,00%
3,09
382 км
11,80 л.
95 октана
20,37 лв.
Kesan
8,92
503 км
44,86 л.
95 октана
77,81 лв.
68,90
49 км
33,76 л.
100 октана
79,00 лв.
-
20,00 л.
95 октана
39,80 лв.
3,09
382 км
11,80 л.
95 октана
20,37 лв.
Kesan
8,92
503 км
44,86 л.
95 октана
77,81 лв.
68,90
49 км
33,76 л.
100 октана
79,00 лв.
-
20,00 л.
95 октана
39,80 лв.
Няма намерени резултати.