Поддръжка & Грижа - Other tuning
500,00 лв.
Others
Поддръжка & Грижа - Other tuning
230,00 лв.
Rb25 coilpacks
Поддръжка & Грижа - Other tuning
250,00 лв.
2 front shock absorbers - APEX s13
Поддръжка & Грижа - Other tuning
1800,00 лв.
Rb25 pistons, headgasket, bearings
Поддръжка & Грижа - Other tuning
1700,00 лв.
Rb25
Поддръжка & Грижа - Other tuning
740,00 лв.
Manual Transmission
Поддръжка & Грижа - Other tuning
150,00 лв.
engine mounts
Поддръжка & Грижа - Other tuning
200,00 лв.
Innovate Wideband
Поддръжка & Грижа - Other tuning
350,00 лв.
Ca18 clutch
Поддръжка & Грижа - Other tuning
50,00 лв.
Engine damper
Поддръжка & Грижа - Other tuning
100,00 лв.
blow off
Поддръжка & Грижа - Other tuning
900,00 лв.
2 way diff
Поддръжка & Грижа - Other tuning
90,00 лв.
4 S15 injectors
Поддръжка & Грижа - Other tuning
130,00 лв.
Exhaust manifold
Поддръжка & Грижа - Other tuning
200,00 лв.
MAF
Поддръжка & Грижа - Other tuning
600,00 лв.
Driveshaft
Поддръжка & Грижа - Other tuning
95,00 лв.
Uprated ARBs
Поддръжка & Грижа - Other tuning
25,00 лв.
starter
Поддръжка & Грижа - Other tuning
100,00 лв.
Ignition Amplifier
Поддръжка & Грижа - Other tuning
170,00 лв.
ECU
Показване на 1-20 от 20 записа.
Гориво на км
N/A
Общо на км
N/A
Общо разходи
8380,00 лв.
Записи
20
Категория Цена % от сумата
Поддръжка & Грижи 8380,00 лв. 100,00%