Maintenance & Care - Parts
£217.48
Нов климатичен радиатор плюс монтаж - 307 лв Ремонт компресор - 110 лв Зареждане с фреон - 80 лв
Insurances, Taxes & Other fees - Road taxes
£42.19
Годишна винетка
Showing 1-2 of 2 items.
Fuel cost per mi
N/A
Total cost per mi
N/A
Total cost
£259.67
Entries
2
Category Cost % of total
Maintenance & Care £217.48 83.75%
Insurances, Taxes & Other fees £42.19 16.25%