Maintenance & Care - Parts
$289.14
Нов климатичен радиатор плюс монтаж - 307 лв Ремонт компресор - 110 лв Зареждане с фреон - 80 лв
Insurances, Taxes & Other fees - Road taxes
$56.09
Годишна винетка
Showing 1-2 of 2 items.
Fuel cost per mi
N/A
Total cost per mi
N/A
Total cost
$345.24
Entries
2
Category Cost % of total
Maintenance & Care $289.14 83.75%
Insurances, Taxes & Other fees $56.09 16.25%