Diesel
48.17
Distance driven
43,403 mi
Total filled up
4,096.19 L
Fuelings
75

45.06  UK MPG
31.47 L
312 mi
£28.02
44.32  UK MPG
35.18 L
343 mi
£31.54
46.31  UK MPG
40.22 L
410 mi
£36.34
36.81  UK MPG
86.92 L
704 mi
£82.00
42.14  UK MPG
35.66 L
331 mi
£37.90
31.04  UK MPG
55.33 L
378 mi
£58.65
45.20  UK MPG
38.25 L
380 mi
£39.13
34.84  UK MPG
42.81 L
328 mi
£43.42
38.20  UK MPG
80.60 L
677 mi
£79.65
Maintenance & Care - Oils
£75.29
масло, маслен, въздушен, ф-р купе, антифриз за доливане преди зимата
67.04  UK MPG
61.98 L
914 mi
£60.66
Maintenance & Care - Electronics
£22.14
ремонт брава - задна дясна врата
39.76  UK MPG
77.02 L
674 mi
£70.03
41.07  UK MPG
83.99 L
759 mi
£80.57
39.87  UK MPG
35.21 L
309 mi
£33.84
37.33  UK MPG
41.69 L
342 mi
£40.44
41.79  UK MPG
86.31 L
793 mi
£74.12
37.92  UK MPG
46.04 L
384 mi
£42.62
40.99  UK MPG
93.32 L
841 mi
£77.71
38.95  UK MPG
79.93 L
685 mi
£59.96
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
£79.72
Застаховка Автокаско 1-ва вноска (общо 648,55 лв.)
Insurances, Taxes & Other fees - Vehicle inspection
£17.72
ГТП
Insurances, Taxes & Other fees - Taxes
£176.27
данък за 2 години '15, '16
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
£80.86
ГО на 4 вноски (общо 182,57лв), 28.03.16 - 27.03.17
43.72  UK MPG
67.00 L
644 mi
£47.93
2 зареждания
Showing 51-75 of 107 items.
Fuel cost per mi
£0.11
Total cost per mi
£0.28
Total cost
£9,933.70
Entries
107
Category Cost % of total
Fuel £4,141.83 41.69%
Initial purchase £3,476.72 35.00%
Maintenance & Care £1,649.34 16.60%
Insurances, Taxes & Other fees £665.82 6.70%
Diesel
48.17
Distance driven
43,403 mi
Total filled up
4,096.19 L
Fuelings
75