Diesel
40.11
Distance driven
43,403 mi
Total filled up
1,082.10
Fuelings
75

37.52  US MPG
8.31
312 mi
$36.51
36.91  US MPG
9.29
343 mi
$41.10
38.56  US MPG
10.63
410 mi
$47.36
30.65  US MPG
22.96
704 mi
$106.84
35.09  US MPG
9.42
331 mi
$49.39
25.85  US MPG
14.62
378 mi
$76.42
37.63  US MPG
10.10
380 mi
$50.99
29.01  US MPG
11.31
328 mi
$56.57
31.81  US MPG
21.29
677 mi
$103.79
Maintenance & Care - Oils
$98.11
масло, маслен, въздушен, ф-р купе, антифриз за доливане преди зимата
55.82  US MPG
16.37
914 mi
$79.04
Maintenance & Care - Electronics
$28.85
ремонт брава - задна дясна врата
33.10  US MPG
20.35
674 mi
$91.24
34.19  US MPG
22.19
759 mi
$104.98
33.20  US MPG
9.30
309 mi
$44.10
31.09  US MPG
11.01
342 mi
$52.69
34.80  US MPG
22.80
793 mi
$96.58
31.57  US MPG
12.16
384 mi
$55.53
34.13  US MPG
24.65
841 mi
$101.26
32.43  US MPG
21.12
685 mi
$78.13
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
$103.88
Застаховка Автокаско 1-ва вноска (общо 648,55 лв.)
Insurances, Taxes & Other fees - Vehicle inspection
$23.08
ГТП
Insurances, Taxes & Other fees - Taxes
$229.68
данък за 2 години '15, '16
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
$105.36
ГО на 4 вноски (общо 182,57лв), 28.03.16 - 27.03.17
36.41  US MPG
17.70
644 mi
$62.45
2 зареждания
Showing 51-75 of 107 items.
Fuel cost per mi
$0.15
Total cost per mi
$0.36
Total cost
$12,943.70
Entries
107
Category Cost % of total
Fuel $5,396.83 41.69%
Initial purchase $4,530.19 35.00%
Maintenance & Care $2,149.10 16.60%
Insurances, Taxes & Other fees $867.57 6.70%
Diesel
40.11
Distance driven
43,403 mi
Total filled up
1,082.10
Fuelings
75