LPG
23.15
Distance driven
3,843 mi
Total filled up
165.99
Fuelings
18
Gasoline
375.68
Distance driven
3,952 mi
Total filled up
10.52
Fuelings
5

311.70  US MPG
2.59
808 mi
$11.45
23.89  US MPG
10.56
252 mi
$20.77
BC 8.9 @50km/h
Insurances, Taxes & Other fees - Insurances
$47.49
Гражданска отговорност 1/4 до 2020-06-02
24.85  US MPG
9.15
227 mi
$18.00
BC 8.5 @50km/h
22.91  US MPG
9.98
229 mi
$19.63
BC 10.0 @35kmph
187.98  US MPG
2.64
497 mi
$11.97
26.78  US MPG
9.07
243 mi
$17.84
BC 7,5 @65kmph - основно извънградско, икономично София-Монтана-София
23.02  US MPG
10.55
243 mi
$21.43
BC9.1 @36kmph
29.07  US MPG
6.58
191 mi
$13.22
BC 6.8 Sofia-Montana-Sofia
418.68  US MPG
2.64
1,106 mi
$11.90
Insurances, Taxes & Other fees - Road taxes
$54.19
Годишна винетка до 2021-01-24
21.52  US MPG
8.63
186 mi
$17.16
BC 10.4 @ 34kmph
Maintenance & Care - Engine
$128.50
Смяна мека връзка и ламбда сонда (80+150)
23.97  US MPG
11.17
268 mi
$21.97
BC 8.3 - без ламбда сонда
20.84  US MPG
11.06
231 mi
$21.29
BC 10.1 - без ламбда сонда
21.84  US MPG
10.73
234 mi
$20.87
Maintenance & Care - Oils
$33.52
Масло Petro Canada 5W-30 и маслен филтър.
583.33  US MPG
2.64
1,541 mi
$12.29
21.87  US MPG
9.12
199 mi
$17.36
23.40  US MPG
10.49
245 mi
$20.40
25.42  US MPG
10.85
276 mi
$20.43
20.33  US MPG
6.14
125 mi
$11.57
Initial purchase - Registration fees
$111.74
Нотариална такса, местен данък + промяна на регистрация в КАТ.
18.12  US MPG
10.60
192 mi
$20.17
Maintenance & Care - Full maintenance service
$223.48
Първоначално обслужване
Showing 1-25 of 30 items.
Fuel cost per mi
$0.10
Total cost per mi
$1.45
Total cost
$5,737.16
Entries
30
Category Cost % of total
Fuel $389.25 6.78%
Initial purchase $4,860.72 84.72%
Maintenance & Care $385.51 6.72%
Insurances, Taxes & Other fees $101.68 1.77%
LPG
23.15
Distance driven
3,843 mi
Total filled up
165.99
Fuelings
18
Driving Style Consumption Distance Quantity
Economic 23.16 US MPG 2,897 mi 125.09 US gal.
Normal 23.13 US MPG 946 mi 40.91 US gal.
Tyres Consumption Distance Quantity
Winter 23.15 US MPG 3,843 mi 165.99 US gal.
Routes Consumption Distance Quantity
Motorway 24.04 US MPG 1,056 mi 43.94 US gal.
Urban 21.97 US MPG 1,846 mi 84.02 US gal.
Country roads 24.73 US MPG 941 mi 38.04 US gal.
Gasoline
375.68
Distance driven
3,952 mi
Total filled up
10.52
Fuelings
5
Driving Style Consumption Distance Quantity
Economic 375.68 US MPG 3,952 mi 10.52 US gal.
Tyres Consumption Distance Quantity
Winter 375.68 US MPG 3,952 mi 10.52 US gal.
Routes Consumption Distance Quantity
Urban 438.71 US MPG 3,455 mi 7.87 US gal.