Gasoline
27.68
Distance driven
75,108 mi
Total filled up
2,713.37
Fuelings
190
23.14  US MPG
2.28
53 mi
$10.22
Бавно извън и бързо и на място.
6.28
87 mi
$29.44
40.49  US MPG
2.15
87 mi
$11.48
6.0/100
35.71  US MPG
3.32
119 mi
$16.93
7.1/100
6.41
127 mi
$30.04
23.40  US MPG
6.53
153 mi
$29.87
28.62  US MPG
5.56
159 mi
$24.90
40.47  US MPG
3.93
159 mi
$17.61
31.42  US MPG
5.81
183 mi
$25.65
7.3/100
24.45  US MPG
7.65
187 mi
$38.61
9.1/100
12.93  US MPG
14.71
190 mi
$67.90
За първи път пълен до горе наистина.
32.13  US MPG
6.07
195 mi
$26.37
26.10  US MPG
8.57
224 mi
$42.65
8.7/100
26.43  US MPG
8.63
228 mi
$42.78
32.49  US MPG
7.08
230 mi
$27.68
АМ Тракия-Чирпан-Карнобат, Котел-Карнобат.АМ Тракия 299км.
35.55  US MPG
7.29
259 mi
$28.17
София-Златица-Ниш-Калотина
43.61  US MPG
6.41
280 mi
$30.04
34.65  US MPG
8.32
288 mi
$32.55
Калотина-София-Златица-София100-110-АМ-Тракия-Чирпан(125км/ч)
26.64  US MPG
11.01
293 mi
$43.57
Само градско София.
25.22  US MPG
11.75
296 mi
$59.59
8.8/100
31.44  US MPG
9.68
304 mi
$41.84
27.34  US MPG
11.30
309 mi
$52.71
20.39  US MPG
15.24
311 mi
$70.34
29.02  US MPG
10.73
311 mi
$50.01
22.15  US MPG
14.25
316 mi
$59.95
Половината пробег на късо разстояние около 9км в посока. И доста работа на място, поради ниските температури.
Showing 1-25 of 190 items.