Gasoline
27.76
Distance driven
63,223 mi
Total filled up
2,277.65
Fuelings
159
40.49  US MPG
2.15
87 mi
$10.84
6.0/100
23.14  US MPG
2.28
53 mi
$9.65
Бавно извън и бързо и на място.
35.71  US MPG
3.32
119 mi
$15.98
7.1/100
40.47  US MPG
3.93
159 mi
$16.62
5.13
-
$22.62
28.62  US MPG
5.56
159 mi
$23.50
31.42  US MPG
5.81
183 mi
$24.21
7.3/100
32.13  US MPG
6.07
195 mi
$24.89
6.28
87 mi
$27.78
6.41
127 mi
$28.35
43.61  US MPG
6.41
280 mi
$28.35
23.40  US MPG
6.53
153 mi
$28.19
32.49  US MPG
7.08
230 mi
$26.12
АМ Тракия-Чирпан-Карнобат, Котел-Карнобат.АМ Тракия 299км.
35.55  US MPG
7.29
259 mi
$26.59
София-Златица-Ниш-Калотина
34.65  US MPG
8.32
288 mi
$30.73
Калотина-София-Златица-София100-110-АМ-Тракия-Чирпан(125км/ч)
26.10  US MPG
8.57
224 mi
$40.26
8.7/100
26.43  US MPG
8.63
228 mi
$40.38
31.44  US MPG
9.68
304 mi
$39.49
36.15  US MPG
10.04
363 mi
$41.80
София- Крушуна - Етъра - Калофер - София.
32.88  US MPG
10.36
341 mi
$53.07
Жупаня-Хърватска преди магистралата.
29.02  US MPG
10.73
311 mi
$47.21
29.20  US MPG
10.94
319 mi
$44.36
26.64  US MPG
11.01
293 mi
$41.12
Само градско София.
27.34  US MPG
11.30
309 mi
$49.75
35.58  US MPG
11.82
421 mi
$53.05
Showing 1-25 of 159 items.