Бензин
10,32
Изминато разстояние
35 005 km
Общо заредено
3 612,75 л.
Пътища Разход Изминато Количество
Магистрала 12,26 л./100км 439 km 53,84 л.
Гориво на km
0,28 лв.
Общо на km
0,63 лв.
Общо разходи
21 932,92 лв.
Категория Цена % от сумата
Гориво 9 796,91 лв. 44,67%
Поддръжка & Грижи 2 564,25 лв. 11,69%
Застраховки, данъци и други такси 9 571,76 лв. 43,64%
12,26
439 km
53,84 л.
95 октана
121,68 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
Паркинг 12.2014
11,51
459 km
52,84 л.
95 октана
129,99 лв.
Поддръжка & Грижа - Пълно обслужване
1 267,00 лв.
+Tenekii
14,76
374 km
55,20 л.
95 октана
138,00 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
11.2014
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
10.2014
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
Parking 9.2014
11,57
427 km
49,41 л.
95 октана
126,00 лв.
8,78
641 km
56,28 л.
95 октана
143,51 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
Паркинг 8.2014
9,54
596 km
56,85 л.
95 октана
144,97 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Технически преглед
45,00 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
3 330,10 лв.
Каско + ГО до 25.6.2015
Поддръжка & Грижа - Автомивка
19,00 лв.
9,58
599 km
57,36 л.
95 октана
143,97 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Данъци
882,63 лв.
Данък 2014
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
Паркинг 06.2014
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
5.2014
Застраховки, Данъци & Други такси - Винетки/Пътни такси
2,34 лв.
TOLL
Застраховки, Данъци & Други такси - Винетки/Пътни такси
4,68 лв.
TOLL
Застраховки, Данъци & Други такси - Винетки/Пътни такси
4,68 лв.
TOLL
Застраховки, Данъци & Други такси - Винетки/Пътни такси
5,86 лв.
TOLL
8,83
616 km
54,42 л.
95 октана
181,54 лв.
12,26
439 km
53,84 л.
95 октана
121,68 лв.
11,51
459 km
52,84 л.
95 октана
129,99 лв.
14,76
374 km
55,20 л.
95 октана
138,00 лв.
11,57
427 km
49,41 л.
95 октана
126,00 лв.
8,78
641 km
56,28 л.
95 октана
143,51 лв.
9,54
596 km
56,85 л.
95 октана
144,97 лв.
9,58
599 km
57,36 л.
95 октана
143,97 лв.
8,83
616 km
54,42 л.
95 октана
181,54 лв.
9,17
393 km
36,04 л.
95 октана
117,14 лв.
10,00
327 km
32,69 л.
95 октана
82,71 лв.
9,96
566 km
56,40 л.
95 октана
142,13 лв.
9,45
397 km
37,53 л.
95 октана
94,58 лв.
10,82
268 km
29,00 л.
95 октана
75,72 лв.
10,11
514 km
51,99 л.
95 октана
135,74 лв.
10,51
543 km
57,08 л.
95 октана
162,00 лв.
10,66
477 km
50,87 л.
95 октана
175,68 лв.
10,24
222 km
22,74 л.
95 октана
64,42 лв.
9,40
573 km
53,85 л.
95 октана
143,16 лв.
9,58
289 km
27,69 л.
95 октана
69,50 лв.
9,44
536 km
50,60 л.
95 октана
127,01 лв.
10,64
525 km
55,87 л.
95 октана
140,23 лв.
10,06
466 km
46,87 л.
95 октана
117,64 лв.
10,51
502 km
52,75 л.
95 октана
131,88 лв.
9,97
540 km
53,82 л.
95 октана
135,09 лв.
10,73
524 km
56,20 л.
95 октана
143,31 лв.
Подреди по:
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
Паркинг 12.2014
Поддръжка & Грижа - Пълно обслужване
1 267,00 лв.
+Tenekii
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
11.2014
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
10.2014
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
Parking 9.2014
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
Паркинг 8.2014
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Технически преглед
45,00 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
3 330,10 лв.
Каско + ГО до 25.6.2015
Поддръжка & Грижа - Автомивка
19,00 лв.
Застраховки, Данъци & Други такси - Данъци
882,63 лв.
Данък 2014
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
Паркинг 06.2014
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
5.2014
Застраховки, Данъци & Други такси - Винетки/Пътни такси
2,34 лв.
TOLL
Застраховки, Данъци & Други такси - Винетки/Пътни такси
4,68 лв.
TOLL
Застраховки, Данъци & Други такси - Винетки/Пътни такси
4,68 лв.
TOLL
Застраховки, Данъци & Други такси - Винетки/Пътни такси
5,86 лв.
TOLL
Застраховки, Данъци & Други такси - Винетки/Пътни такси
5,86 лв.
TOLL
Застраховки, Данъци & Други такси - Винетки/Пътни такси
4,68 лв.
TOLL
Застраховки, Данъци & Други такси - Винетки/Пътни такси
4,68 лв.
TOLL
Застраховки, Данъци & Други такси - Винетки/Пътни такси
2,34 лв.
TOLL
Застраховки, Данъци & Други такси - Паркинг
40,00 лв.
Parking
Застраховки, Данъци & Други такси - Винетки/Пътни такси
12,69 лв.
TOLL NISH
Застраховки, Данъци & Други такси - Други
1,95 лв.
Bakshish Benzinostancia
Застраховки, Данъци & Други такси - Винетки/Пътни такси
5,86 лв.
TOLL Belgrade