Бензин
9,58
Изминато разстояние
3 435 km
Общо заредено
328,99 л.
Стил на каране Разход Изминато Количество
Нормален 9,33 л./100км 3 008 km 280,68 л.
Динамичен 11,31 л./100км 427 km 48,31 л.
Гуми Разход Изминато Количество
Зимни 9,58 л./100км 3 435 km 328,99 л.
Гориво на km
0,30 лв.
Общо на km
0,34 лв.
Общо разходи
1 153,06 лв.
Категория Цена % от сумата
Гориво 1 153,06 лв. 100,00%
11,31
427 km
48,31 л.
152,32 лв.
9,73
413 km
40,18 л.
128,34 лв.
10,12
346 km
35,00 л.
110,86 лв.
9,47
326 km
30,86 л.
98,63 лв.
11,22
429 km
48,12 л.
159,34 лв.
8,72
548 km
47,76 л.
156,19 лв.
8,92
475 km
42,36 л.
128,08 лв.
7,73
471 km
36,40 л.
111,93 лв.
-
33,44 л.
107,36 лв.
Няма намерени резултати.