Метан
9,41
Изминато разстояние
81 807 км
Общо заредено
7 694,01 кг
Зареждания
244
Бензин
2,62
Изминато разстояние
80 609 км
Общо заредено
2 113,25 л.
Зареждания
59

1,26  л./100км
34,45 л.
2 733 км
75,79 лв.
9,33  кг/100км
33,50 кг
359 км
26,80 лв.
11,50  кг/100км
27,25 кг
237 км
21,80 лв.
9,91  кг/100км
24,18 кг
244 км
19,35 лв.
8,43  кг/100км
26,40 кг
313 км
22,97 лв.
9,30  кг/100км
27,89 кг
300 км
24,54 лв.
11,64  кг/100км
31,89 кг
274 км
28,06 лв.
7,58  кг/100км
33,28 кг
439 км
29,28 лв.
12,27  кг/100км
34,36 кг
280 км
30,23 лв.
11,47  кг/100км
32,93 кг
287 км
28,98 лв.
1,60  л./100км
35,01 л.
2 188 км
77,02 лв.
9,37  кг/100км
32,42 кг
346 км
28,53 лв.
9,08  кг/100км
32,67 кг
360 км
28,75 лв.
9,22  кг/100км
33,28 кг
361 км
29,28 лв.
13,68  кг/100км
29,00 кг
212 км
25,52 лв.
10,12  кг/100км
31,47 кг
311 км
27,69 лв.
12,67  кг/100км
23,57 кг
186 км
20,74 лв.
7,89  кг/100км
32,51 кг
412 км
28,61 лв.
2,17  л./100км
34,52 л.
1 589 км
77,67 лв.
8,56  кг/100км
32,88 кг
384 км
28,93 лв.
12,04  кг/100км
28,53 кг
237 км
25,39 лв.
12,19  кг/100км
30,48 кг
250 км
27,13 лв.
7,20  кг/100км
33,97 кг
472 км
30,23 лв.
12,97  кг/100км
31,90 кг
246 км
31,58 лв.
11,95  кг/100км
31,31 кг
262 км
28,49 лв.
Показване на 26-50 от 311 записа.
Гориво на км
0,14 лв.
Общо на км
0,15 лв.
Общо разходи
12457,20 лв.
Записи
311
Категория Цена % от сумата
Гориво 11676,54 лв. 93,73%
Поддръжка & Грижи 780,66 лв. 6,27%
Метан
9,41
Изминато разстояние
81 807 км
Общо заредено
7 694,01 кг
Зареждания
244
Бензин
2,62
Изминато разстояние
80 609 км
Общо заредено
2 113,25 л.
Зареждания
59