Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
519,94 лв.
Първоначална покупка - Първоначална покупка на МПС-то
1582,42 лв.
Показване на 1-2 от 2 записа.
Гориво на км
N/A
Общо на км
N/A
Общо разходи
2102,36 лв.
Записи
2
Категория Цена % от сумата
Първоначална покупка 1582,42 лв. 75,27%
Застраховки, данъци и други такси 519,94 лв. 24,73%