Застраховки, Данъци & Други такси - Застраховки
518,17 лв.
Първоначална покупка - Първоначална покупка на МПС-то
1577,04 лв.
Показване на 1-2 от 2 записа.
Гориво на км
N/A
Общо на км
N/A
Общо разходи
2095,20 лв.
Записи
2
Категория Цена % от сумата
Първоначална покупка 1577,04 лв. 75,27%
Застраховки, данъци и други такси 518,17 лв. 24,73%