LPG
12,76
Изминато разстояние
25 971 км
Общо заредено
3 314,03 л.
Зареждания
105
Бензин
1,41
Изминато разстояние
10 768 км
Общо заредено
152,36 л.
Зареждания
14

15,56
208 км
32,37 л.
LPG
28,81 лв.
14,35
260 км
37,32 л.
LPG
33,21 лв.
1,14
2 178 км
24,88 л.
95 октана
50,01 лв.
13,92
270 км
37,58 л.
LPG
34,20 лв.
13,63
270 км
36,80 л.
LPG
33,86 лв.
9,74
384 км
37,39 л.
LPG
40,01 лв.
16,70
200 км
33,40 л.
LPG
31,40 лв.
4,26
602 км
25,64 л.
LPG
24,10 лв.
18,96
261 км
49,49 л.
LPG
51,46 лв.
13,09
258 км
33,78 л.
LPG
33,44 лв.
0,87
3 042 км
26,46 л.
95 октана
50,00 лв.
10,25
221 км
22,66 л.
LPG
21,98 лв.
13,59
240 км
32,61 л.
LPG
31,63 лв.
15,44
227 км
35,05 л.
LPG
34,00 лв.
14,30
243 км
34,75 л.
LPG
33,01 лв.
15,25
226 км
34,46 л.
LPG
32,05 лв.
13,97
236 км
32,97 л.
LPG
30,00 лв.
14,47
233 км
33,71 л.
LPG
30,00 лв.
16,07
188 км
30,21 л.
LPG
26,89 лв.
14,54
232 км
33,73 л.
LPG
30,02 лв.
13,42
229 км
30,73 л.
LPG
27,35 лв.
14,14
239 км
33,80 л.
LPG
27,72 лв.
13,46
250 км
33,65 л.
LPG
28,60 лв.
15,32
226 км
34,62 л.
LPG
28,04 лв.
1,72
958 км
16,49 л.
95 октана
30,01 лв.
Показване на 1-25 от 119 записа.
Гориво на км
0,13 лв.
Общо на км
0,12 лв.
Общо разходи
3134,88 лв.
Записи
119
Категория Цена % от сумата
Гориво 3134,88 лв. 100,00%
LPG
12,76
Изминато разстояние
25 971 км
Общо заредено
3 314,03 л.
Зареждания
105
Бензин
1,41
Изминато разстояние
10 768 км
Общо заредено
152,36 л.
Зареждания
14