Метан
11,35
Изминато разстояние
75 947 км
Общо заредено
8 619,14 кг
Зареждания
273
Бензин
0,02
Изминато разстояние
56 434 км
Общо заредено
12,05 л.
Зареждания
2

11,96  кг/100км
53,60 кг
448 км
69,68 лв.
13,21  кг/100км
58,12 кг
440 км
74,97 лв.
11,64  кг/100км
52,15 кг
448 км
67,80 лв.
11,23  кг/100км
49,51 кг
441 км
63,87 лв.
12,14  кг/100км
54,39 кг
448 км
70,70 лв.
10,85  кг/100км
51,63 кг
476 км
66,60 лв.
14,02  кг/100км
19,49 кг
139 км
27,29 лв.
13,29  кг/100км
58,59 кг
441 км
75,58 лв.
11,54  кг/100км
51,71 кг
448 км
67,22 лв.
12,02  кг/100км
52,87 кг
440 км
68,20 лв.
11,79  кг/100км
52,94 кг
449 км
68,82 лв.
11,63  кг/100км
51,30 кг
441 км
66,18 лв.
12,45  кг/100км
55,91 кг
449 км
72,68 лв.
10,27  кг/100км
58,53 кг
570 км
75,50 лв.
11,78  кг/100км
52,64 кг
447 км
68,43 лв.
9,57  кг/100км
41,61 кг
435 км
53,68 лв.
11,77  кг/100км
53,20 кг
452 км
69,16 лв.
9,19  кг/100км
40,53 кг
441 км
52,28 лв.
12,55  кг/100км
56,35 кг
449 км
73,26 лв.
10,84  кг/100км
55,07 кг
508 км
71,04 лв.
11,22  кг/100км
36,59 кг
326 км
47,57 лв.
26,99  кг/100км
33,20 кг
123 км
57,76 лв.
7,55  кг/100км
40,99 кг
543 км
52,88 лв.
10,27  кг/100км
33,49 кг
326 км
43,54 лв.
22,37  кг/100км
27,07 кг
121 км
47,10 лв.
Показване на 1-25 от 275 записа.
Гориво на км
0,15 лв.
Общо на км
0,15 лв.
Общо разходи
11654,88 лв.
Записи
275
Категория Цена % от сумата
Гориво 11654,88 лв. 100,00%
Метан
11,35
Изминато разстояние
75 947 км
Общо заредено
8 619,14 кг
Зареждания
273
Бензин
0,02
Изминато разстояние
56 434 км
Общо заредено
12,05 л.
Зареждания
2