Метан
4,71
Изминато разстояние
30 350 км
Общо заредено
1 429,86 кг
Зареждания
143
Бензин
2,53
Изминато разстояние
6 270 км
Общо заредено
158,44 л.
Зареждания
39

4,98
205 км
10,21 кг
CNG
12,76 лв.
285 км
14,09 л.
95 октана
29,31 лв.
5,89
189 км
11,14 кг
CNG
13,93 лв.
12,26
96 км
11,77 кг
CNG
14,71 лв.
720 км
14,09 л.
95 октана
30,01 лв.
2,09
500 км
10,47 кг
CNG
13,09 лв.
5,19
220 км
11,42 кг
CNG
14,28 лв.
255 км
14,08 л.
95 октана
29,99 лв.
4,74
215 км
10,19 кг
CNG
12,74 лв.
5,19
216 км
11,20 кг
CNG
14,00 лв.
255 км
14,08 л.
95 октана
29,99 лв.
4,44
264 км
11,73 кг
CNG
14,66 лв.
4 722 км
9,48 л.
95 октана
20,00 лв.
4,36
263 км
11,46 кг
CNG
14,33 лв.
5,22
219 км
11,43 кг
CNG
14,29 лв.
5,01
216 км
10,83 кг
CNG
13,54 лв.
2,34
479 км
11,23 кг
CNG
14,04 лв.
3,95
287 км
11,35 кг
CNG
14,19 лв.
3,75
290 км
10,87 кг
CNG
13,59 лв.
5,17
211 км
10,90 кг
CNG
13,63 лв.
327 км
11,27 кг
CNG
14,09 лв.
-
11,46 кг
CNG
14,33 лв.
Има пропуснати зареждания
3,02
371 км
11,22 кг
CNG
14,03 лв.
4,81
209 км
10,05 кг
CNG
12,56 лв.
4,25
217 км
9,23 кг
CNG
11,54 лв.
Показване на 1-25 от 182 записа.
Гориво на км
0,09 лв.
Общо на км
0,09 лв.
Общо разходи
2893,39 лв.
Записи
182
Категория Цена % от сумата
Гориво 2893,39 лв. 100,00%
Метан
4,71
Изминато разстояние
30 350 км
Общо заредено
1 429,86 кг
Зареждания
143
Бензин
2,53
Изминато разстояние
6 270 км
Общо заредено
158,44 л.
Зареждания
39